Gå till innehållet

Flyttande blomflugor använder solkompass

Vit glasvingefluga. Foto: gailhampshire, CC BY 2.0.

Många blomflugor gör precis som fåglar och en del fjärilar – de flyttar söderut om hösten och norrut om våren. Nu har forskare undersökt hur de navigerar för att hitta rätt.

Studien gjordes på arterna vit glasvingefluga och gul glasvingefluga, som båda finns i Sverige. SLU Artdatabanken skriver att de är “goda flygare” och kan migrera över långa avstånd. Det är också en av anledningarna till att de ingick i studien. Under hösten flyger de söderut i Europa och enligt forskningsresultatet från University of Exeter, är det en kombination av solen och en inre klocka som gör att de kan navigera under flytten. Detta stämmer även överens med fältobservationer om att blomflugor oftast flyttar under klara och soliga dagar.

Men det räcker inte att flyga mot solen om hösten.

– Att bara flyga mot solen skulle leda dem söderut, men det skulle skapa en ineffektiv väg. Vår studie visar att blomflugor kompenserar för solens rörelse med sin dygnsrytm. Det är en förmåga som är känd från andra djur, som fåglar och fjärilar. Vårt arbete tyder på att det har utvecklats oberoende hos flera insekter, säger huvudförfattaren Richard Massy, från Center for Ecology and Conservation på Exeters Penryn Campus i Cornwall.

Forskarna bakom studien hoppas att resultaten kan leda till att användningen av bekämpningsmedel i jordbruket minmeras under blomflugornas migration. Detta eftersom blomflugor dels är viktiga pollinatörer, men också eftersom deras larver äter stora mängder bladlöss. En enda larv av vit fönsterfluga kan äta 500 bladlöss.

Källor: Proceedings of the Royal Society och University of Exeter

Mer att läsa