Gå till innehållet

Flugor underskattade pollinatörer

Flyttblomflugan migrerar varje vår norrut i stora antal och gör en viktig insats med pollinering och biologisk bekämpning. Foto: Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0.

Varför lägger en del mangoodlare i Australien ut ruttet kött eller fisk i sina odlingar för att få mer frukt? Det påstås lockar till sig spyflugor som även hjälper till med pollineringen och ger bättre skördar. Nu finns även forskning som backar upp odlarnas teori.

Bin och framför allt honungsbin brukar hyllas som de bästa pollinatörerna, men skalbaggar, fjärilar, myror och flugor underskattas ofta. De senaste åren har allt fler studier visat flugornas viktiga roll som pollinatörer.

Flugor näst bäst
Ett forskarteam undersökte häromåret världens 105 mest använda grödor och räknade ut att insekternas pollinerande är värt 800 miljarder dollar om året. De kom också fram till att flugor var den viktigaste pollinatören efter bin. 72 procent av de 105 grödorna pollinerades av flugor och av dessa var blomflugor effektivast, följt av spyflugor och husflugor.

Efter bin och flugor var fjärilar och därefter skalbaggar, viktigast som pollinatörer.

En av forskarna bakom studien, biologen Romina Rader, säger till Knowable Magazine att flugor kommer bli allt viktigare för att säkra vår matförsörjning i framtiden. Inte minst eftersom de finns i nästan alla naturtyper, är mindre känsliga för temperaturer än bin och därmed kan pollinera tidigare och senare på dagen och säsongen. Dessutom förökar sig flugor snabbare än bin och är bättre på att anpassa sig till förändringar.

Står även för biologisk bekämpning
Flugor har ännu en fördel. Deras larver är ofta rovdjur som äter exempelvis bladlöss och andra larver. Frågan är hur odlingar i Europa och andra länder skulle klara sig utan exempelvis blomflugor? Några arter blomflugor migrerar under året och enbart i Storbritannien beräknas det flyga in ungefär 4 miljarder av dem varje vår. Forskare har räknat på hur många bladlöss som enbart dessa migrerande blomflugor äter och kom fram till att det rör sig om ungefär 6 biljoner, det vill säga sex miljarder miljarder eller ungefär 6 000 ton bladlöss.

Läs även:
Ny studie visar kraftig nedgång för pollinatörer i Storbritannien
Hotad grupp flugor håller Arktis blommande
Brist på vildbin begränsar matproduktionen

Källa: Knowable Magazine och Annual Reviews

Mer att läsa