Fler örnbon hittade – större möjlighet för exploatering i Örndalen?

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Den stora planerade skidanläggningen Örndalen i Vemdalen är för tillfället stoppat på grund av en kungsörnshäckning i närheten. Just nu ligger ärendet för avgörande hos Mark- och miljööverdomstolen efter att ha fått ett nej i Mark- och miljödomstolen och överklagats av kommunen och företaget bakom anläggningen.

Nu har ytterligare två besatta kungsörnsbon upptäckts inom två mil från projektet och enligt exploatörerna talar det för att anläggningen ska byggas. Bona sägs ”indikerar att bevarandestatusen för kungsörn är god även lokalt och regionalt” och att det därför inte skulle vara någon fara för kungsörnsbeståndet i området att anläggningen byggs.

Ordföranden i Naturskyddsföreningen i området håller dock inte med.

– Vi vill bevara reviret i Örndalen som ju visat sig vara otroligt produktivt. Det är ett revir med lyckade häckningar år efter år. Vi har många revir som misslyckas eller får ut väldigt få ungar på en tioårsperiod, säger Bengt Warensjö till Östersunds-Posten.

Örndalen är ett stort projekt som planeras få 7000 bäddar och flera stora liftar. Tidigare hävdade de ansvariga för projektet att det skulle ge 300 årsjobb i området, men nu talas det istället om 400 årsjobb.

Läs mer:
• Våra tidigare artiklar om Örndalen

Källa: Östersunds-Posten