Gå till innehållet

Flaskhalsar för flyttande rovfåglar – viktiga att skydda

Ormvråk. Foto: Erik Hansson

Många rovfåglar som flyttar söderut om vintern undviker så gott det går att flyga över öppet hav. Det innebär att de koncentreras till vissa platser, flaskhalsar. Enligt forskare knuten till Umeå universitet är dessa områden väldigt viktiga att skydda, men så är sällan fallet.

Forskaren Per Hansson har i sina studier undersökt hur nio rödlistade rovfåglar, samt vit stork och trana förflyttar sig genom det nordiska landskapet. Han har gått igenom sammanlagt 140 000 rapporter av 31 miljoner fåglar och kom fram till att dessa fåglar koncentreras till vissa platser, som han kallar termikflaskhalsar. Det gäller exempelvis Falsterbo och Ottenby, men även norra Öresund, Stockholms södra skärgård och Norra Kvarken. På dessa platser passerar mängder av rovfåglar och andra stora fåglar.

Per Hansson. Foto: Privat

– Termikflaskhalsar och rovfåglarna kan nästan liknas vid vår strupe och andningsfunktion. Fåglarna är som luften vi andas ut och in. De lämnar landet i utandningen och återvänder i inandningen. Termikflaskhalsarna är som en luftstrupe, förklarar Per Hansson.

Men dessa områden, där så många rovfåglar samlas och passerar, är också extra känsliga. Eller som Per Hansson uttrycker det med en livräddarterm: “vi behöver hålla luftvägarna fria”.
– De får inte belamras med höga konstruktioner som vindkraftverk och kraftledningar. Det är inte svårare än så. Dessa kan byggas på andra håll.

Samma inställning har experter, forskare och de flesta miljöorganisationer, exempelvis Birdlife Sverige och Naturskyddsföreningen; vindkraftverk kan vara viktiga i omställningen till miljövänligare energi, men det finns platser som är olämpliga att bygga dem på.

Per Hansson har nyligen även gjort en film (se längst ned i artikeln) om en av de viktigaste termikflaskhalsarna i landet – norra Öresund i nordvästra Skåne. Här passerar stora mängder rovfåglar över det smala sundet till Danmark och vidare ner i Europa på hösten och på våren är det den sydvästra huvudinfarten till Sverige. Men i området runt Västraby, Stureholm och Rögle finns numera 13 vindkraftverk på en relativt liten yta där många stora fåglar passerar. Verken byggdes, trots protester från fågelföreningar som påpekade hur mycket rovfåglar som rör sig i området.

Statistik från välbevakade vindkraftverk

I det här området har Kullabygdens Ornitologiska Förening genomfört regelbundna inventeringar och sammanställningar av hur många fåglar som dödas av vindkraftverken. De har från 2016 till i januari 2023 hittat 108 döda fåglar. Det är sannolikt även ett visst mörkertal eftersom området inte är bevakat hela tiden och eftersom dödade eller skadade fåglar kan hämtas från platsen av rovdjur innan fågelskådarna hinner se dem.

De vanligaste arterna som hittats döda under den här perioden är 19 röda glador, 15 ormvråkar, och 14 gråtrutar (rödlistad som sårbar). Dessutom hittades bland annat 9 havsörnar (nära hotad), 2 pilgrimsfalkar (nära hotad) och 2 bruna kärrhökar. I statistiken kan man utläsa att rovfåglar är mer utsatta än andra fåglar. Det rör sig stora mängder gäss i området, betydligt fler än antalet rovfåglar, men bara 8 döda gäss har upptäckts. Av de 108 döda fåglarna var hela 52 rovfåglar.

Per Hansson anser att befintliga vindkraftverk i termikflaskhalsarna måste förses med all den teknik som finns tillgänglig för att minska risken för kollisioner – det vill säga att stänga av vindkraftverken under högriskdagar med många passerande fåglar och att också ha ett system som automatiskt känner av när fåglar närmar sig. För övriga känsliga platser, som ännu inte är exploaterade vill han se samma starka juridiskt bindande skydd som för våra nationalälvar. Så viktiga är dessa platser.

– Det är huvudsyftet med det här arbetet. Jag vill att vi ska vara rädda om fåglarna och
luftrummet i de här områdena samt andra stora fågelhuvudleder, till exempel den för miljontals
arktiska fåglar över Östersjön. Termikflaskhalsarna är livsnödvändiga
för våra toppredatorer. Försvinner rovfåglarna rubbas hela ekosystem. Jag hoppas att filmen
och uppmärksamheten kring frågan ska leda till förändring. Jag känner frustration över att det
inte jobbas mer med detta.

Följande viktiga termikflaskhalsar har identifierats runt Östersjön:
1) Falsterbo – Stevns Klint (SE-DK)
2) Norra Öresund: Hellebæk – Hittarp (DK-SE)
3) Södra Östersjön: Ottenby / Torhamn – Bornholm – Rügen / Polen (SE-DK-D-PL)
4) Sydvästra Östersjön: Lolland, Falster och Langeland – Tyskland (DK-D)
5) Stockholms södra skärgård (SE)
6) Norra Kvarken: Korsnäs/Vasa – Björkön – Holmöarna – S Västerbotten (FI-SE)
7) Skagen – Bohuskusten (DK-SE)
8) Ålands hav / Skärgårdshavet (SE-FI)
9) Västra Finska Viken: Hangö / Porkala – Estland (FI-EST)
10) Anholt: Grenå-Varberg på våren (SE-DK) 

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Länk till Youtube-kanalen där man kan välja upplösning.

LÄS ÄVEN:
Ökad oro för djur som flyttar
• Dåligt skydd vid viktiga platser för flyttande rovfåglar i Sverige
• Karta över Sveriges bästa platser för fågelskådning
Huvudanledningar till att flyttfåglar minskar i antal

Mer att läsa