Fiskeförbud har gett rekordmånga torskar i Öresund

Torsk. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, Länk

På många andra håll hotas torskbestånden av kollaps, men i Öresund mellan Skåne och Danmark hittades det i år rekordmånga unga torskar.

I Öresund råder förbud för den miljöskadliga fiskemetoden trålning där stora nät skrapas längs botten. Detta förbud har funnits sedan 1932 så bottnarna i vattnet mellan Danmark och Skåne är i bra skick.

2022 rådde dessutom totalt fiskeförbud under den känsliga perioden när torskarna förökar sig och övrig tid rådde hårda restriktioner. Dessa begränsningar har på kort tid gett stor effekt för torskbeståndet.

– Jag har aldrig under de senaste 25 åren sett så många unga torskar i Öresund som i år. Vi undersöker fortlöpande fiskbeståndet i ålgräset, som fungerar som barnkammare för fiskyngel. Det har vi gjort i över 20 år och blev glada när vi fick 4-5 torskyngel per försök. I år fick vi ett snitt på minst 10 gånger så många jämfört med de senaste 4-5 åren, då det också varit rimligt mycket torskyngel, säger Jens Peder Jeppesen, marinbiolog och chef för Øresundsakvariet.

På många håll har det observerats fler torskar än någonsin tidigare. Dessutom har det hittats många stora torskar – ett glädjande besked eftersom det blivit allt mer sällsynt de senaste åren.

– Torskbeståndet har mycket bättre möjligheter att växa i havsområden utan bottentrålning. För när havsbotten upprepade gånger störs av bottentrålning förstörs havsnatur och livsmiljöer för bottenlevande djur och fiskar. Samtidigt har bottentrålfisket en stor bifångst av bland annat mindre torsk som inte överlever, säger Jens Peder Jeppesen.

Nu hoppas han att skyddet ska bli permanent i ett stort område och att torskarna från Öresund ska sprida sig till andra områden och ”rädda det danska torskbeståndet”. Så pass illa är situationen i andra områden. En studie från 2016 visar att 46 procent av de unga torskarna i Kattegatt kom från det intilliggande Öresund.

LÄS ÄVEN:
Nya skyddade områden och förbud mot trålfiske i Danmark
Stenrev återskapas i Öresund för att gynna biologisk mångfald
Köpenhamn vill bygga stor ö i Öresund – kritik från Sverige
Marint skydd i Öresund närmar sig
Genomgång av svenska fiskbestånd: havsfisket måste minska

Källa: Øresundsakvariet