Fiskar ny metod i kampen mot myggor som sprider smittor

Knölskallelöja . Foto: Rankin1958Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Nu har forskare vid universitetet i Waterloo kommit på en metod som bekämpar västnilmyggan utan att insektsdödande bekämpningsmedel används. Fisken knölskallelöja har visat sig vara en effektiv och miljövänlig metod att minska spridningen av west nile-viruset.

– Den bästa strategin för att begränsa myggor börjar redan i larvstadiet. Tyvärr används i USA framför allt bekämpningsmedel som slår ut mygglarverna, men det kräver frekvent användning och har negativa ekologiska effekter. Löjor är ett billigare, miljövänligare och mer lätthanterligt sätt att begränsa problemet, säger forskaren Brad Fedy, till Science Daily.

Löjorna, av arten knölskallelöja introducerades till vattenområdet där myggorna förökar sig vilket gör att fiskarna äter upp många av mygglarverna och på så sätt minskas antalet vuxna myggor som för med sig smittan kraftigt. Forskarna menar att utplantering av de inhemska fiskarna inte är en totallösning för spridningen, men att det är en bra metod som bör användas mer.

LÄS ÄVEN: • Nilfebermygga hittad i Sverige

Strålstjärtshöna. Foto: Pacific Southwest Region U.S. Fish and Wildlife Service

Forskarteamet upptäckte metoden när de undersökte hur fågeln strålstjärtshöna påverkas av myggspridda virus som west nile och hur dessa smittor kan begränsas. Viruset sprids framför allt mellan myggor och fåglar och det är särskilt oroväckande för strålstjärtshönan som både är rödlistad som ”nära hotad” och påverkas negativt av viruset.

LÄS ÄVEN: • Miljardsatsning för att skydda ståtliga strålstjärtshönan

Källor: Science Daily och PLOS One