Gå till innehållet

Fåglar undviker trädgårdar med många främmande växter

I en ny studie från USA framgår att i trädgårdar med många importerade, främmande växter har insektsätande fåglar svårt att klara sig. Anledningen är att insekterna som fåglarna normalt sett äter inte kan leva av främmande växter.

Studien gjordes på karolinatitan – en vanligt insektsätande fågel i USA. Under tre år undersökte forskarna hur fåglarna sökte föda och trädgårdsägarna hjälpte till genom att föra statistik över om titorna lyckades med häckningen och hur många ungar de fick. Forskarna tog även blodprover på fåglarna för att analysera deras huvudsakliga föda.

LÄS ÄVEN: • Nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar

Normalt sett tar karolinatitorna helst larver till sina ungar eftersom det ger mycket näring. Men i trädgårdar med få inhemska växter finns inte många larver. Där fick fåglarna istället klara sig på andra insekter och spindlar. Eftersom det inte är lika näringsrik föda utvecklades ungarna långsammare och färre överlevde.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Forskarna kom fram till att gränsen gick ungefär när inhemska växter utgjorde minst 70 procent av biomassan i trädgården. Då hade karolinatitorna en chans att klara sig. Under 70 procent medförde svårigheter för dem att överleva.

Insekterna i trädgårdarna i USA har anpassat sig till de inhemska växternas naturliga försvar mot växtätare, men de klarar inte alltid av att hantera de importerade växternas giftförsvar. Eftersom många trädgårdar i USA odlar importerade asiatiska växter får de amerikanska insekterna svårt att hitta föda.

LÄS ÄVEN: • Hårdklippta gräsmattor har ungefär samma biologiska mångfald som betong

– Insekter kan bara äta växter som de utvecklats tillsammans med. Forskningen gjordes i USA, men den är applicerbar över hela världen, säger entomologen (insektskännaren) Doug Tallamy vid University of Delaware till Mongabay.

LÄS ÄVEN: • Tio trädgårdsväxter som kan hota biologisk mångfald

Doug Tallamy vill nu uppmana trädgårdsägare i USA att inte bara se växter som dekoration i trädgården utan även tar hänsyn till deras funktioner i vår miljö och som ett sätt att bibehålla den biologiska mångfalden.

Källor: Mongabay och “Nonnative plants reduce population growth of an insectivorous bird

Mer att läsa