Gå till innehållet

Experter från hela världen: 3-4 orsaker bakom ökande insektsutrotningen

Violett guldvinge – en starkt hotad fjäril i Sverige. Foto: Erik Hansson

Problemet med en allt snabbare kollaps av många insektspopulationer uppmärksammas i allt fler rapporter. Några viktiga åtgärder för att minska den oroväckande utvecklingen är också kända. Det som saknas är politisk vilja, finansiering och storskaliga visioner. Det menar 24 experter från sex olika kontinenter som Mongabay intervjuat.

Enligt dessa experter finns det tre huvudanledningar till den pågående och eskalerande globala insektsutrotningen:
• Förlust av livsmiljöer – framför allt på grund av jordbrukets expansion
• Klimatförändringar
• Bekämpningsmedel

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder

En fjärde anledning påpekades av flera av forskarna; mänsklig överbefolkning. Ju fler vi är desto mer av naturen tycks vi göra anspråk på och desto värre blir klimatkrisen så länge vi lever som vi gör idag.

LÄS ÄVEN: • Tillräcklig kunskap om massutrotningen – politiskt agerande saknas

Som med många andra naturproblem är de möjliga lösningarna kända enligt de intervjuade experterna:
• De hotade livsmiljöerna måste skyddas
• Skadade ekosystem måste återskapas 
• Jordbruket måste bli mer miljövänligt
• Klimatförändringarna måste stoppas med hjälp av kraftigt minskade koldioxidutsläpp och genom att skapa stora skyddade naturområden.
• Flera bekämpningsmedel måste förbjudas och jordbrukare borde ta emot råd av forskare snarare än av bekämpningsmedelsindustrin och det bör skapas nya lösningar för miljövänligt jordbruk. 

LÄS ÄVEN: • Ny studie visar kraftig nedgång för pollinatörer i Storbritannien

– Omfattningen och orsaken till insektsminskningen är uppenbara. Insekterna behöver inte mer ”forskning”. Det de behöver är förbättringar genom storskaliga ekonomiska investeringar, säger Daniel Janzen, entomolog vid University of Pennsylvania.

Experterna anser också att även om en del av lösningarna finns på individnivå, exempelvis genom insektshotell och att skapa mer biologisk mångfald i närmiljön, så är det makthavarna som måste dra det stora lasset. Det krävs både globala och strukturella förändringar. Inte minst när det gäller klimatfrågan som drabbar vissa insekter hårt.

– Vi måste minska våra utsläpp. Om vi inte gör det kan vi bara ge upp om vår framtid för våra barn, barnbarn och många generationer efter dem, eftersom det kommer vara en ofattbart försämrad värld, säger Bradford Lister, biolog vid Rensselar Polytechnic Institute, som upptäckte den kraftiga minskningen av antalet insekter i Costa Rica.

Källa: Mongabay 

Mer att läsa