Gå till innehållet

EU inför förbud mot bidödande bekämpningsmedel

Bi. Foto: mhx from London, United Kingdom – Bee on a Flower, CC BY-SA 2.0, Länk

EU-kommissionen har beslutat att bekämpningsmedel med neonikotinoider ska förbjudas. Ämnena har i en lång rad rapporter visat sig skada bin och humlor. 

Bekämpningsmedlen med neonikotinoider, som bland annat används mot bladlöss, har visat sig slå hårt mot många andra insekter. Humlor och bin lyckas till exempel inte reproducera sig nära fält där neonikotinoider används och bekämpningsmedlen anses vara en av delförklaringarna till att antalet insekter i Europa minskar så drastiskt.

LÄS ÄVEN: • Även godkända utsläpp får 80 procent av dagsländor att dö

I dagsläget används mycket neonikotinoider i Sverige. De står för 20-30 procent av den totala mängden insektsmedel i jordbruket, enligt SVT, och används främst i rapsodlingar, men även för sockerbetor. Kemiföretagen som tillverkar medlen har i ett försök att stoppa förbudet stämt EU och hävdar att det inte finns tillräckliga bevis för att de har skadliga effekter på pollinerande insekter.

Sveriges naturföreningar har dock jublat över beskedet från EU och Naturskyddsföreningen menar att det finns alternativ att tillgå.

– Det går att odla dessa grödor ekologiskt. Det kan vara besvärligt att ställa om i en övergångsfas. Socker är billigt, ett produktionsbortfall borde kunna kompenseras med högre priser, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen till SVT.

LÄS ÄVEN: • Insekter har minskat med över 75% på 27 år – en ekologisk världskatastrof

Det nya totalförbudet ska gälla alla grödor, men inte odling i växthus. När beskedet publicerats har medlemsländerna sex månader på sig att fasa ut medlen.

Källor: The Guardian och SVT

Mer att läsa