EU byter ut naturorganisationer mot fiskeindustrin i havsråd

Trålare. Foto: CaptainHaddock assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., ">CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=444370

Trålare. Foto: CaptainHaddock assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikipedia 

Flera europeiska naturorganisationer, inklusive WWF, protesterar mot att EU bytt ut deras representanter i havsrådet South-Western Waters Advisory Council mot representanter för fiskeindustrin. 

De platser i havsrådet som är för ”andra intressen” har tidigare varit för naturorganisationer, men nu har dessa tre platser istället reserverats för fiskeindustrin. Naturorganisationerna menar att det inte stämmer överens med de principer som EU har för sina rådgivande organ och att det skapar ”ett oacceptabelt prejudikat som förstör trovärdigheten och funktionerna för South-Western Waters Advisory Council och misskrediterar intressenternas inblandning”.

South-Western Waters Advisory Councils mål är enligt deras webbplats att medverka till en ”hållbar exploatering”  av haven, samt att ”integrera ekosystemen och vara baserat på en försiktighetsprincip”.

De fyra naturorganisationerna WWF, Sciaena, Seas at Risk och Oceana in Europe låter nu meddela att de kommer upphöra med all verksamhet i South-Western Waters Advisory Council och menar att råd som kommer från SWW AC inte längre representerar en balanserad synvinkel.

– Om ingen lämplig lösning sker inom den närmaste framtiden kommer vi överväga att helt lämna den nuvarande icke-fungerande SWW AC, skriver de i ett öppet brev till EU:s miljö- och fiskekommissionär Karmenu Vella.

Samtidigt påpekar organisationerna att EU måste skydda fler områden utanför Europas kust. I dagsläget är bara fyra procent av dessa områden skyddade under EU:s naturvårdsnätverk Natura 2000. När Natura 2000 startade för 24 år sedan satte forskare upp rekommendationen att skydda 30 procent av haven för att uppnå en hållbar långsiktig hälsa för haven.

– Färdigställandet av det marina Natura 2000-nätverket för att skydda den biologiska mångfalden och framtida generationer, samt se till att hotade arter och livsmiljöer kan återhämta sig från det ökande trycket från överfiske och klimatförändringar, är kraftigt försenat. I nordöstra Atlanten i Europa skyddar länderna 15 procent av sina kustvatten, men bara två procent av områdena längre ut till havs. Ännu värre är det i Medelhavet där bara fem procent av de kustnära vattnen skyddas och 99,9 procent av de övriga havsområdena är oskyddade, säger Lasse Gustavsson, chef för Oceana i Europa.

Källa: WWF och Seas at Risk