Gå till innehållet

Enorma fördelar med satsning på minskat matsvinn

Genom att minska på det stora slöseri med mat som pågår konstant i Europa skulle många av vår tids stora miljö- och samhällsutmaningar kunna hjälpas.

En ny studie från Köpenhamns universitet har räknat på vilka besparingar på klimatet, vatten- och landanvändning och energianvändning som ett minskat slöseri med mat i Europa skulle innebära. Det är inga små summor de kommer fram till.

Om vi skulle halvera mängden mat som slängs i Europa till år 2030 skulle det minska växthusgaserna som släpps ut till atmosfären med 51 miljoner ton. Det är mer än hela Sveriges inrikes utsläpp. Det skulle också minska vattenanvändningen med svindlande 4 600 miljarder liter per år och frigöra över 100 000 kvadratkilometer odlingsmark. Dessutom skulle energianvändningen minska med 131 TWh, vilket är ungefär lika mycket som Sveriges samlade industrier använde 2020.

Behövs politiska åtgärder och styrmedel

Men för att lyckas med detta krävs politiska åtgärder, som även anpassas till nationella förhållanden och specifika regionala och lokala utmaningar. Det behövs också åtgärder i alla led i produktionen och konsumtionen av livsmedel. Det säger Marianne Thomsen, forskningsledare vid Department of Food Science vid Köpenhamns universitet. Hon menar att övervakning och rapportering av livsmedelsförluster och matsvinn från alla aktörer i livsmedelskedjan är viktiga åtgärder.

– Ett sådant styrmedel kan, med stöd av andra typer av styrmedel, vara ett starkt incitament för företag och resten av samhället att investera tid och pengar i ny teknik och samarbete för att förhindra livsmedelsförluster och avfall genom att sluta loopen längs livsmedelskedjorna inom lokala cirkulära livsmedelssystem.

Rent konkret föreslår Marianne Thomsen bland annat:
• Ökade samarbeten inom innovation för att producera upcyclade ingredienser och produkter. Med upcycling menas att samla in och återvinna avfall och omvandla det till ”nya” produkter av högre värde.
• Mer återvunna ingredienser från överskottsmat i grossistsektorn
• Uppmana kunderna att ta mindre portioner genom att minska tallriksstorleken.

Besparingar går att göra på alla håll. Framför allt i rika länder i västra Europa som Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna, men även fattigare länder i Europa har goda möjligheter att minska matsvinnet. Det är inom jordbrukssektorn som det finns störst potential att minska klimatavtrycket, medan den största potentialen för att spara energi finns inom matsalar, hotell och restauranger.

Enbart i Sverige slängs årligen så mycket mat att det skulle fylla 23 000 lastbilar. Det motsvarar en rad med lastbilar på 43 mil, längre än fågelvägen mellan Stockholm och Göteborg.

Läs även

Svensk forskning – så kan hundratusentals ton mat räddas varje år
• Svenska butikers matsvinn kartlagt – skänka till välgörenhet bra alternativ
2,7 miljoner ton mat slängs i USA enbart för att den är “ful”

Källor: Environmental Science & Technology och University of Copenhagen

Mer att läsa