Svenska butikers matsvinn kartlagt – skänka till välgörenhet bra alternativ

Matsvinn. Foto: jbloom via Flickr https://www.flickr.com/photos/32123311@N00/

Matsvinn. Foto: jbloom via Flickr 

I en ny avhandling från SLU avslöjas att det är frukt och grönt som står för merparten av matsvinnet i butiker sett till antal kg produkter, men när det gäller klimatpåverkan och kostnader är även köttsvinnet betydande. 

Avhandlingen har gjorts av Mattias Eriksson som i sitt doktorsarbete undersökt vad som kastas inom avdelningarna frukt och grönt, chark, kött, mejeri och ost i sex butiker under fem år.

Sett till vikten stod frukt och grönt för 84 procent av svinnet (2 miljoner ton). Av dessa var över 1,5 miljoner ton reklamationer som butiken inte ansåg höll tillräckligt god kvalitet. Då begär butiken pengarna tillbaka från leverantören medan varorna kastas i sopcontainrar och därefter antingen eldas upp eller komposteras beroende på kommun.

När det gäller växthusgasutsläpp står köttsvinnet för 30 procent av klimatpåverkan trots att det bara står för 4 procent av vikten (ungefär 100 000 kg). Detta på grund av att produktionen av kött orsakar mycket större utsläpp. Dessutom står köttsvinnet för 12 procent av det ekonomiska värdet. Enligt avhandlingen skulle köttsvinnet kunna minskas effektivt genom en sänkt temperatur i köttavdelningarna.

Enligt Mattias Eriksson är det bästa sättet att ta hand om matsvinnet att se till att det aldrig uppstår, men om det trots allt sker är det biogasproduktion och att skänka maten till välgörenhet som är de bästa alternativen för att minska klimatpåverkan.

– Handlarna är inriktade på att tjäna pengar, men överlag har butikerna kommit ganska långt i arbetet med att minska svinnet. Det är hela tiden en avvägning mellan åtgärder och kostnader, säger Mattias Eriksson till tidningen Land.

Läs mer:
Frankrike förbjuder matsvinn.
Hur ska vi minska det enorma matavfallet?

Källor: SLU och Land