Enkla insatser gav mindre skräp på fjället trots fler besökare

Holk med skräppåsar längs vandringsleden vid STF Storulvån. Foto: Hanna-Kajsa Fernström, Håll Sverige Rent

Under tre års tid har nedskräpningen undersökts i fjällen. 2020 var det fler besökare, men mindre skräp. Det beror troligen på de insatser som gjorts i det undersökta området.

Kontrollerna har gjorts av Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen (STF) under 2017, 2018 och 2020. Längs en kilometerlång vandringsled vid STF Storulvåns fjällstation i Jämtland har skräpet räknats tre gånger per år. 2017 hittades 83 och 2018 hela 117 skräpföremål. Då räknades enbart skräp på eller max en meter bredvid stigen. Övrigt skräp togs inte med i statistiken.

Inför sommarsäsongen gjordes en rad insatser för att försöka minska nedskräpningen: Tydligare skyltning, samt gratis soppåsar och fika. Det visade sig vara framgångsrikt. 2020 hittades längs samma sträcka ”bara” 22 skräpföremål. En minskning med över 80 procent.

– I sommar har vi sett många nya besökare i svenska fjällen vilket är fantastiskt roligt. De allra flesta vill hålla rent och därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt. Tack vare samarbetet med Håll Sverige Rent har vi trots många besökare glädjande nog sett mindre nedskräpning i år runt Storulvån, säger Daniel Skog, tf vice generalsekreterare STF.

De vanligaste skräpen enligt undersökningen:

  1. Snusprilla
  2. Hund-/kattbajs
  3. Plast övrigt och tuggummi

LÄS ÄVEN:
Färöarna inför turistavgifter och städdagar i naturen

Källa: Håll Sverige Rent