En timmes gratis föredrag om ängar online

Hur anlägger man en äng? Behöver man använda ängsfröer? Hur gör man på en liten yta? Måste man använda lie? Varför är det så viktigt för den biologiska mångfalden? Emil V. Nilsson från Svenska botaniska föreningen berättar i det här föredraget det mesta du behöver veta om ängar.

Läs även Natursidans guide till att anlägga en äng.

Alla våra föredrag hittar du här (länk).