Gå till innehållet

En av världens mest sällsynta fåglar har fått ett nytt hem

En stor insats för att rädda en av världens mest sällsynta fåglar har nu genomfört ett viktigt steg. 21 madagaskarbrunänder har flyttats till en sjö som de inblandade i projektet hoppas ska bli ett nytt hem för arten.

År 2006 hade inte madagaskarbrunanden setts till på 15 år och arten troddes vara utdöd, men så hittades ett litet bestånd i en avlägsen sjö. 2014 kom forskare fram till det bara fanns 25 individer kvar av madagaskarbrunanden (släkting till vigg och brunand). Det innebär att det är en av världens mest sällsynta fågelarter.

Eftersom våtmarken där de levde inte längre var lämplig för dem hade dessutom deras ungar svårt att överleva. Men det fanns knappt några andra lämpliga miljöer kvar för dem på Madagaskar som inte var alltför påverkade av skogsskövling, nyanlagda jordbruksmarker och fiske. De har också påverkats negativt av utsläpp, invasiva arter och sedimentering.

LÄS ÄVEN: • Världens 25 sista madagaskarbrunänder behöver ett nytt hem

Sedan 2006 har flera naturvårdsorganisationer jobbat med ett uppfödningsprogram för att stärka populationen och nu har det även hittats ett nytt hem åt arten. Det är en sjö på norra Madagaskar som de involverade i projektet hoppas ska bli en grund för att rädda arten från utrotning. Lokalbefolkningen är positiv och restaureringen av våtmarken verkar också bli ett uppsving för andra arter som är beroende av livsmiljön. Precis innan jul 2018 släpptes 21 madagaskarbrunänder ut i sjön. Om deras ungar klarar att överleva så kan arten undvika utrotning.

LÄS ÄVEN: • Mocambique-kanalen: Hur ska fattiga länder ha råd att bry sig om rik natur?

De inblandade organisationerna i projektet är bland annat WWT, Durrell Wildlife Conservation Trust, The Peregrine Fund och Madagaskars regering.

Källa: BBC

Mer att läsa