Gå till innehållet

Ekonomin löst för stäppörnar med höga telefonräkningar

Stäppörn. Foto: Niclas Ahlberg

Projektet att följa stäppörnar med sändare höll på att få ett tråkigt slut, men uppmärksamhet i media för den prekära situationen ledde till att det ordnade sig.

Ryska forskare har sedan 2015 via sändare följt stäppörnars flyttvägar från Ryssland under sommaren till södra Asien på vintern. Projektet utförs för att avgöra vilka hot som är störst för örnarna som minskat kraftigt i antal de senaste åren och nu anses vara starkt hotade enligt Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Frågan är om det är elledningar, fällor med gift eller diklofenak som är de största hoten. Läkemedlet diklofenak dödade miljontals gamar på 90-talet och fortfarande är ett hot mot många rovfåglar.

De sändarförsedda örnarna tar dock ibland andra vägar och det kan bli kostsamt för sändare som skickas sms. När flera av de 13 stäppörnarna som följdes i år flög in i Iran, Turkmenistan och Tadzjikistan blev telefonkostnaderna så höga att projektets budget snabbt åts upp.

När forskarna berättade om örnarnas höga telefonräkningar i media och om att pengarna i projektet var slut, samlade privatpersoner snabbt in nästan 50 000 kronor och telefonbolaget gick också med på att stryka några månaders roaming-kostnader. Andra telefonbolag gav dessutom forskarna gratis avtal som kommer underlätta för forskningen framöver.

– Det är ganska ironiskt, för när vi startade projektet och bad om rabatter, så avvisade många av dem oss, säger forskaren Elena Shnayder till New York Times.

Källa: The New York Times

Mer att läsa