Gå till innehållet

Efter protesterna: Naturreservat kan få starkare skydd

Skogen i Kungshamn-Morga. Foto: David van der Spol

Det blev stora protester när 16 hektar skog i naturreservatet Kungshamn-Morga söder om Uppsala var avverkningsanmäld. Skogen är ett mycket populärt utflyktsmål med höga naturvärden. Det har nu även Länsstyrelsen i Uppsala konstaterat och öppnat upp för att öka områdets skydd.

Läs även: • Skyddsvärd skog hotad i populärt tätortsnära reservat utanför Uppsala

Avverkningsplanerna uppmärksammades i media och i sociala medier. Nu har Länsstyrelsen i Uppsala gjort fältbesök i området och kunde konstatera att det finns höga naturvärden och att “reservatet behöver ett starkare skydd”. Bland annat saknar naturreservatet föreskrifter för att bevara höga naturvärden, kulturvärden och värden för friluftslivet.

– Inriktningen är att naturreservatet behöver få ett starkare skydd och att de planerade avverkningarna inte kan genomföras, åtminstone inte i sin helhet, säger Lennart Nordvarg, avdelningschef på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har nu kontaktat markägaren och det skogsbolag som ska genomföra avverkningen för att “säkerställa att de höga naturvärdena i området bibehålls”.

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala

Mer att läsa