Gå till innehållet

Domstol stoppar dispens för förbjudet insektsmedel

EU

Socketbetsfält i Skåne. Foto: FraggethEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Det ser inte ut att bli någon dispens för det förbjudna insektsmedlet som sockerbetsodlare ville använda. Kemikalieinspektionens dispens upphävs av Mark- och miljödomstolen. 

– Av beslutet framgår att domstolen har bedömt att dispensbestämmelsen är ett undantag som får tillämpas under särskilda förhållanden och att om det överklagade beslutet får verkställas riskerar det att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa. Med beaktande av den försiktighetsprincip som gäller miljörättens område kommer domstolen därför fram till att det föreligger skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, skriver Nacka tingsrätt.

Detta innebär att fröerna inte får användas på åkrarna förrän domstolen gjort en prövning av beslutet.

LÄS ÄVEN: • EU inför förbud mot bidödande bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen gav tidigare en så kallad nöddispens till sockerbetsodlare för substansen Imidakloprid, en av tre förbjudna neonikotinoider.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

EU har skärpt sitt förbud mot medlen och de får bara användas inne i växthus. Dessutom får nöddispens enbart ges om det inte går att undvika skada på annat sätt.

Källa: Nacka Tingsrätt

Mer att läsa