Domare godkänner rättegång om att staten inte skyddar barn mot klimatförändringar

Norra Bantorget i Stockholm fylldes med folk under två timmar innan marschen satte igång. Sammanlagt gick 3000-4000 personer i demonstrationen. Foto: Erik Hansson

Klimatprotester i Stockholm. Foto: Erik Hansson

I mars skrev vi om hur 21 tonåringar lämnat in ett åtal mot USA:s regering för att den gör för lite mot klimatförändringarna och därmed kränker deras rättigheter till liv, frihet, egendom och likvärdigt skydd. Nu har domaren beslutat att ta upp fallet. Naomi Klein kallar ”planetens viktigaste åtal just nu”.

– Det här beslutet är ett av de viktigaste i vårt lands historia. Domstolen godtog våra anspråk på att myndigheterna ökar faran för våra målsägandes liv, frihet och egendom. Domare Coffin beslöt att gå vidare med ärendet och sätta klimatforskning inför de federala domstolarna. Nästa steg för domstolen är att beordra regeringen att sluta riskera klimatsystemet för nuvarande och framtida generationer. Domstolen gav USA:s unga en rättvis chans att höras, säger de 21 ungdomarnas advokat Philip Gregory om beslutet.

De 21 tonåringarna och miljöorganisationen Our Children’s Trust menar att den amerikanska regeringen inte gör tillräckligt för att skydda dem från klimatförändringar. Utmaningen för dem blir att visa att tonåringarna har eller kommer skadas på ett sätt som kan härledas till att regeringen inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. Nu kommer de åtminstone få chansen att lyfta frågan i en domstol och dessutom skapa uppmärksamhet till en så viktig fråga.

– Debatten om klimatförändringar och dess påverkan har ställts inför politiker länge nu. De målsägande ger debatten juridisk grund genom att lyfta de skador som har orsakats eller kommer att orsakas dem personligen i större utsträckning än den äldre generationen, säger domaren Thomas Coffin om sitt beslut.

Härnäst kommer domarens beslut att granskas av en annan domare vid samma domstol.

Källa: Our Children Trust