Dom: Rätt att stoppa avverkning i skog med tjäderspel

Spelande tjädertupp. Foto: Niclas Ahlberg 

Mark- och miljödomstolen i Växjö har beslutat att det var rätt av Skogsstyrelsen att begränsa en avverkning i en skog som rymmer tjäderspel. 

Markägaren ville avverka 3,6 hektar skog och skickade in en avverkningsanmälan. Inventeringar i området visade dock att där finns en känd spelplats för tjäder i nära anslutning till området. Skogsstyrelsen beslöt då att stoppa avverkningen med stöd av miljöbalken. Även länsstyrelsen ställde sig bakom beslutet, som bland annat innebar att delar av skogen skulle lämnas orörd och att det inte fick avverkas i närheten under spel- och häckningssäsongen. Förutom det fick markägaren avverka i sin skog.

LÄS ÄVEN: • Skogsavverkning hotar tjädern i Slovakien – liknande situation i Sverige

Skogsägaren överklagade och menade att det inte setts tjäder i området på länge och att det finns gott om tjäder i Sverige. Mark- och miljödomstolen valde dock att gå på Skogsstyrelsens linje och anser att ”bevarandestatusen ska bedömas regionalt”.

LÄS ÄVEN: • Naturupplevelsen: Händelserikt tjäderspel

– Mark och miljödomstolens beslut styrker Skogsstyrelsens bedömning om att bevarandestatusen för en art även ska göras ur ett regionalt perspektiv. Det är positivt att vi nu börjar få domar som kan ge oss vägledning för hur artskyddet i skogen ska hanteras, säger Emil Bengtsson, distriktschef vid Skogsstyrelsen i Göteborg.

Markägaren har överklagat domen.

Källa: Skogsstyrelsen