Döda hajarna i Lysekil bara toppen av ett isberg

Pigghaj. Foto (beskuret): Rick Starr. Credit: NOAA/CBNMS. – NOAA Photo Library: sanc1698, Public Domain, Länk

En grupp gymnasieelever upptäckte tidigare i våras ett 60-tal döda och döende pigghajar och flera rockor på botten i hamnen i Lysekil. Fyndet har skapat uppmärksamhet och lett till en brottsutredning, men det är långt ifrån en isolerad händelse.

Bilderna på de döende och döda hajarna finns att se hos Deep Sea Reporter och skapade stor uppmärksamhet i media och sociala medier. Men enligt experter som SVT Väst pratat med dumpades det enbart i fjol nästan 23 ton av den rödlistade och utrotningshotade pigghajen längs den svenska västkusten som fastnat i trålfisket. De flesta av dessa hajarna dör.

Som exempel på hur utbrett problemet är kan nämnas att Kustbevakningen i april gjorde en kontroll av en trålare till havs och fick då se hur den drog upp 2 ton pigghajar som sedan släpptes ut i havet igen – de flesta döda eller döende. Pigghaj är rödlistad som akut hotad och beräknas ha minskat med 98 procent i östra Atlanten.

Vad beror det då på att så många akut hotade fiskar dödas trots att de inte är tillåtna att fiska? Enligt Daniel Valentinsson, forskare på SLU Aqua, handlar det om ekonomi.

– Det finns redskap som minskar fångsten av pigghajar med uppåt 90 procent. Att många inte använder det beror på att man tappar även värdefull fångst då.

Havs- och vattenmyndigheten skriver också att det saknas kunskap om i vilka områden och under vilka tider pigghajen ansamlas och var den är särskilt utsatt för fiske.

– Vi behöver lära oss mer om det går att identifiera sådana områden. Vi behöver också arbeta vidare med redskapsutveckling tillsammans med fiskare och forskare, skriver myndigheten.

Brottsutredning pågår

Att få upp akut hotad fisk i näten är inte olagligt, men den ska omedelbart släppas tillbaka till havet. Det är olagligt att med sig bifångst och dumpa den i en hamn. I det specifika fallet med dumpade hajar i Lysekil hamn finns det ledtrådar som kan leda till att brottslingarna åker fast. Det kan ha hittats färgrester på fiskarna som kan jämföras med båtar, berättar P4 Väst.

Topp av isberg

Men att det dödas många ton akut hotade hajar i det svenska fisket är inget unikt. The Guardian rapporterade nyligen om hur ett nederländskt fiskefartyg dumpat 100 000 fiskar vid ett och samma tillfälle och enligt WWF rapporterades det enbart under 2019 att 230 000 ton fiskar dumpas i EU och då är dessutom mörkertalet stort då inte alla fiskare rapporterar allt. 92 procent av all registrerad bifångst kom från bottentrålning, en hårt kritiserad metod som innebär att ett enormt nät skrapas längs botten och som forskning visat ger större skador än extrema stormar.

Enligt FN:s mat- och jordbruksorganisation (FAO) sker ett enormt slöseri med världens marina djur. 35 procent av alla fiskar, kräftdjur och blötdjur som fiskas eller odlas slösas bort och förloras innan de når tallriken.

LÄS ÄVEN:
• Hajar släpps ut på västkusten för att gynna biologisk mångfald
DNA-test visar: Fisk i fish and chips kan vara utrotningshotad haj
Bottentrålning ger större skador än extrema stormar
Flera länder inför förbud mot trålfiske
Lunnefåglar i Skottland hotas av nordiskt överfiske till laxodlingar
Trålningsförbud ger snabb återhämtning för naturen

Källor: SVT Väst, P4 Väst och Deep Sea Reporter