Gå till innehållet

Det ser fortsatt allt ljusare ut för Sveriges pilgrimsfalkar

Pilgrimsfalk i Falkenberg. Foto: Thomas Andersson

Det fortsätter gå bra för Sveriges pilgrimsfalkar. 2015 fanns det 399-450 par i landet. 2016 hittades 441-500 par. Även i år finns positiva tendenser. I Falkenbergs kommun häckar inte mindre än fem par och i Rättviks kommun ser det ut att bli häckning för första gången på 50 år. 

– En bolåda sattes upp 2009 på silon i Falkenberg. Efter det har pilgrimsfalken häckat varje år. I år häckar fem par pilgrimsfalkar i Falkenbergs kommun, vilket är mycket glädjande, berättar Thomas Andersson, ordförande i Falkenbergs ornitologiska förening.

Ringmärkning av pilgrimsfalk i Falkenberg 2017. Foto: Thomas Andersson

För pilgrimsfalksparet i Rättvik är läget lite mer osäkert i dagsläget. De har hittat en lämplig boplats och förhoppningsvis kommer de lyckas med häckningen. I sådana fall är det första gången på 50 år som pilgrimsfalkarna häckar i Rättviks kommun.

I Västerås verkar falkarna fortsätta trivas och ett häckningsförsök görs återigen i staden. Det var inte länge sedan de första pilgrimsfalkarna på 60 år valde att etablera sig i Mälarstaden tack vare frivilliga eldsjälar och Projekt pilgrimsfalk.

LÄS ÄVEN: • Så blev Västerås med pilgrimsfalkar.

Det finns med andra ord positiva tendenser för pilgrimsfalkarna även i år, men det är för tidigt att ge någon prognos hur det går i år enligt Peter Lindberg på Projekt pilgrimsfalk.

– Vi håller på med de första ringmärkningarna just nu men har fått in rapporter om flera nya par, så populationsökningen fortsätter som förväntat.

Att 2016 blev ännu ett bra år står dock klart. I södra Sverige hittades 17 fler revir än 2015 och sju fler häckande par. Det kunde konstateras häckning i Sörmland för första gången sedan 1970-talet och dessutom med två lyckade häckningar. Även Blekinge fick 2016 sin första häckning på länge. Närmare bestämt minst 60 år. Flera nya par har också upptäckts i Halland och Västergötland. Den totala populationen pilgrimsfalkar i Sverige 2016 beräknades till mellan 441 och 500 par.

LÄS ÄVEN: • Svensk historisk pilgrimsfalk fångad och frisläppt i Marocko

Pilgrimsfalkens utveckling i södra Sverige. Källa: Projekt pilgrimsfalk

Ännu ett framgångsrikt år för ett framgångsrikt projekt
Projekt pilgrimsfalk fortsätter vara ett synnerligen positivt exempel på ett fungerande bevarandeprojekt. Det startades i mitten på 1970-talet när pilgrimsfalkarna i Sverige drabbats hårt av miljögifter som PCB, DDT och kvicksilver. Falkstammen i sydvästra Sverige höll på att försvinna helt och sammanlagt i Sverige verkade det bara finnas 15 par falkar. Projekt pilgrimsfalk började arbeta med att skydda boplatser, kartlägga miljögifternas effekter och föda upp falkungar.

Vid millenieskiftet hade målsättningen med 30 häckande vilda par uppnåtts i Västsverige och sedan dess har det över lag fortsatt gå väldigt bra för pilgrimsfalkarna i landet. 2015 fanns mellan 399 och 450 par och ytterligare ett hundratal pilgrimsfalkar som hävdade revir.

Inte minst har falkarna spritt sig till allt fler storstäder och då ofta med hjälp av uppsatta häckningslådor. I dagsläget häckar eller revirhävdar pilgrimsfalkar i södra Sverige i bland annat Limhamn, Barsebäcksverket, Helsingborg, Halmstad, Falkenberg, Göteborg och Västerås.

– Urbana häckningar har vi i år haft i Helsingborg, där hanen är 17 år gammal vilket är något av ett rekord för en vild hane. Han fungerar dock dåligt och äggen var obefruktade. Andra urbana häckningar i uppsatta lådor har vi i Halmstad och Falkenberg samt i Västerås. Den välkända häckningsplatsen på gasklockan i Göteborg försvann under senvintern i samband med rivning och paret gjorde häckningsförsök på annan byggnad i hamnen. Däremot nyttjades inte de nyuppsatta bolådorna på Energiverkens byggnader, berättar Peter Lindberg.

Förhoppningar om trädhäckande falkar
Nu råder det också viss konkurrens om bra häckningsplatser i naturen och pilgrimsfalkarna kan ibland tvingas bort från lämpliga platser av berguvar. Allt fler pilgrimsfalkar häckar i gamla stenbrott och byggnader. Förhoppningen är att pilgrimsfalkarna ska börja häcka i träd, som de gjorde under 1940- och 1950-talen.

– Börjar falkarna utnyttja gamla havsörns- eller fiskgjusebon finns en potential för expansion framförallt i Småland och Uppland, skriver Peter Lindberg i en rapport om Projekt pilgrimsfalk 2016.

Egentligen har Naturskyddsföreningens avelsprojekt avslutats, men “vi hade inte hjärta att avliva de gamla avelsfalkarna” berättar Peter Lindberg. Så några par sitter kvar på Nordens Ark i Bohuslän och producerar fortfarande en del ungar. Årets ungar räcker till två utsättningar (kallas för hacking) och kommer att sättas ut i Köping och Örebro län.

LÄS ÄVEN: • Så har det gått för årets pilgrimsfalkar i Stockholm

Även om pilgrimsfalkarna haft stora framgångar i många städer i södra Sverige har det inte fungerat lika bra i Stockholm. Första året skickades alla utom en unge till Västerås istället och andra året kraschade en av de unga falkarna mot en husvägg, hetsad av måsfåglar i området. Ännu en höll på att förolyckas, men räddades. En tredje klarade sig och verkar ha lämnat Stockholm för egna vingar. Sedan dess (2015) har inga nya försök gjorts och det planeras inte heller ske. Stockholm får istället hoppas på att Projekt pilgrimsfalks framgångar ska spilla över naturligt på huvudstaden.

– Vi har inga planer på utsättning i Stockholmsområdet men chans finns att vi får en naturlig återetablering där eftersom den vilda stammen växer, avslutar Peter Lindberg.

Mer att läsa