Gå till innehållet

Den utrotningshotade ugglepapegojan kan få ett rekordår 2019

Kakapo på Maud Island, Nya Zeeland. Foto: Department of ConservationKakapo Sirocco, CC BY 2.0, Länk

Enligt Nya Zeelands motsvarighet till Naturvårdsverket ser det ut som att “ugglepapegojan” kakapo får ett rekordbra häckningsår 2019. Det skulle verkligen behövas för arten vars världspopulation består av under 150 individer.

Häckningssäsongen är nu igång för Nya Zeelands och världens 147 kākāpōer. Landets Department of Conservation (DOC) tror att de kan få 40 ungar under 2019, vilket skulle bli ett rekordbra häckningsår för den utrotningshotade arten. Det senaste rekordet är på 34 ungar, vilket inträffade 2016.

De senaste årens framgångar för kakapon beror på ett omfattande naturvårdsarbete, som bland annat inneburit att öar utanför Nya Zeelands fastland rensats på råttor och andra invasiva däggdjur som hotar den akut hotade fågeln. Många av de 147 återstående individerna har okänd ålder, men kakapo-projektet tror att flera av dem är över 60 år vilket gör att de riskerar att dö av hög ålder snart. Därför är det här rekordåret extra glädjande.

LÄS ÄVEN: • Framgångsrika naturvårdsåtgärder för Nya Zeelands kivier

Vanlig i Nya Zeeland innan människan anlände
Nästa utmaning för kakapo-projektet är att hitta tillräckligt stora områden för fåglarna att leva i. Eftersom kakapon inte kan flyga behövs det fler naturområden utan råttor och andra rovdjur som anlänt till Nya Zeeland med människorna. Sådana områden gynnar inte bara landets kākāpōer. Det gäller även många andra arter som kivier och takaher, som inte heller kan flyga och som också saknar livsmiljöer utan rovdjur.

LÄS ÄVEN: • Nya Zeeland ska vara fritt från rovdjur år 2050

Kakapon var tidigare väldigt vanlig i Nya Zeeland, men de var lätta byten när maorierna och européerna anlände till landet. De jagades hårt och introduktionen av vesslor och illrar på öarna drabbade arten så hårt att de länge antogs vara helt utrotad. På 1970-talet hittades dock några individer på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Vid en räkning 1977 hittades bara 18 exemplar. Sedan dess har ett intensivt arbete med att rädda arten pågått och 2019 har antalet kakapoer i världen ökat till 147.

Källa: NZ Geo

Mer att läsa