Gå till innehållet

Den ultimata boken om grod- och kräldjur

Hoppas ingen annan just nu sitter och skriver på en bok om grod- och kräldjur.

Claes Andrén kan det här med grod- och kräldjur. Det skvallrar hans långa CV om med åtskilliga år som forskare, vetenskaplig ledare på Nordens Ark, naturfilmare och i Artdatabankens expertkommitté. Ett lika säkert bevis är boken “Grod- och kräldjur” med undertiteln “Våra svenska arter och deras bevarande”. Maken till informationsrik bok får man leta efter.

• Läs även Natursidans guide till groddjur och guide till ödlor

Två klagomål…

Det finns 20 arter grod- och kräldjur i Sverige. Tre ödlor, tre ormar (plus underarten gotlandssnok), två vattensalamandrar och tolv grodor och paddor. En bok om dem skulle därmed kunna vara relativt tunn. Men Claes Andrén har inte hållit igen. Med över 420 sidor och en ordentlig pärm är den på gränsen till vad man tar med sig i fält och det är kanske bokens största nackdel egentligen. Jag hade föredragit en lite tunnare bok.

Större vattensalamandrar.

Större vattensalamandrar.

Den näst största nackdelen är att det hade kunnat vara lite mer läsvänligt. Det hade inte skadat att dela upp de långa textsjoken i exempelvis faktarutor, kortare stycken och med fler mellanrubriker. Det görs bra i vissa delar av boken, men jag hade önskat mer av den varan.

Omslaget till boken "Grod- och kräldjur" av Claes Andrén.

Omslaget till “Grod- och kräldjur” av Claes Andrén.

…följt av hyllningar

Med dessa små klagomål ur vägen återstår bara hyllningar. Det här är Boken med stort B om Sveriges grod- och kräldjur. Det finns ingen anledning för någon annan författare att ge sig i kast med ämnet på ett liknande sätt. Det här är något av den ultimata boken om ämnet. Varenda art behandlas i detalj med tydliga kännetecken, utbredningskartor, ett rikt bildmaterial som förtydligar det som texten tar upp och med en smått otrolig informationsmängd utan att det känns som utfyllnad.

Många böcker om artgrupper lider av att det bara i stort sett beskrivs utseende, hur arter skiljs åt och var i Sverige de finns. Men det är ju bara en väldigt liten del av vad som utgör en art. I Grod- och kräldjur ges ordentligt med fakta om livsmiljöer, levnadssätt, fortplantning, föda och fiender. Här får vi verkligen lära känna grod- och kräldjuren på djupet. Hade du några frågetecken om en art innan du började läsa om den så har de med största sannolikhet rätats ut efteråt.

Claes Andrén med vanlig padda.

Claes Andrén med vanlig padda.

Hoppingivande läsning om naturvårdsinsatser

När kapitlen om arterna är slut återstår fortfarande över 100 sidor som tillägnas lagstiftning och, framför allt, naturvårdsarbete. Att läsa om alla naturvårdsinsatser och åtgärdsprogram för flera av groddjuren och sandödlan är både intressant och hoppingivande. Det går faktiskt att göra skillnad med rätt kunskap, metoder och finansiering.

Jag har sagt det i tidigare recensioner av naturböcker, men det tål att upprepas; det är så oerhört glädjande att se en bok som inte är det minsta snål. Som ger oss läsare långt mer än vad vi rimligtvis hade förväntat oss. Claes Andrén har med den här boken gjort ytterligare en viktig insats för landets grod- och kräldjur. Och inte minst för alla oss som vill veta mer om dem.

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken från förlaget.

“Natursidan.se rekommenderar” är en utmärkelse som delas ut till produkter som vi tycker är särskilt lyckade.

Mer att läsa