Gå till innehållet

Den svenska vargstammen ökar, men inaveln är stor

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

De senaste tio åren har den svensk-norska vargstammen vuxit med omkring 15 till 16 procent per år och enligt den senaste inventeringen finns det nu ungefär 370 vargar i Sverige och 400 i Skandinavien. Tack vare invandrade vargar som fått valpar i landet har också inaveln minskat något jämfört med 2006 – från en inavelsgrad på 0.31 till 0.25. Det motsvarar dock fortfarande att syskon får avkomma och det har dessutom ökat något sedan 2013 då siffran var 0.24. En inavelsgrad på 0.13 motsvarar avkommor till kusiner.

Antal vargfamiljer och valpar i Sverige.

Antal vargfamiljer och valpar i Sverige.

Några av de genetiskt viktiga vargarna har skjutits vid skyddsjakt på sistone. Det gäller bland annat tre av Tivedenvalparna som flyttats från Norrbotten.

Osäkerheten i inventeringen är dock så pass stor att antalet vargar kan variera mellan 293 och 481. Naturvårdsverket har gett forskarna på Skandulv i uppdrag att försöka förbättra noggrannheten i beräkningarna.

I december 2013 beslutade riksdagen att det ska finnas varg i sina naturliga utbredningsområden, både i södra och norra Sverige, förutom i renskötselområdet där “förekomsten av varg ska begränsas till områden där den gör minst skada”.

Inventeringen av varg är ett samarbete mellan länsstyrelserna, landets 51 samebyar, Svenska Jägareförbundet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Vilskadecenter.

Källa: Naturvårdsverkets rapport

Mer att läsa