Gå till innehållet

Dela trädgård – ny rörelse för hemmaodling och biologisk mångfald

Trädgårdsodling som lyckats med morötter. Foto: woodleywonderworksFlickr: the garden delivers: carrots, CC BY 2.0, Länk

Sedan 2016 har det vuxit fram en rörelse i Sverige där folk delar med sig av sina trädgårdar till människor som vill odla. Co-Grow, som initiativet kallas, har lett till att antalet odlingar och den biologiska mångfalden ökar. 

Det var när Rebecka Hagman var föräldraledig vintern 2015/2016 och promenerade runt bland villaträdgårdarna i närheten som visionen föddes.

LÄS ÄVEN: • Rapportera in dina insatser för biologisk mångfald

– Jag som själv har ett stort odlingsintresse och längtade efter något mer än min överfulla balkong att odla på, noterade under mina många promenader med barnvagnen att det var galet många villaträdgårdar som var helt outnyttjade. Min första tanke var att själv ringa på hos någon granne och höra om jag kunde låna eller hyra en bit av trädgården för att odla på, men tiden med bebis var knapp och dessutom började jag ana att det kunde finnas ett intresse för trädgårdsdelning hos fler än bara mig, berättar Rebecka Hagman.

För att testa idén skrev hon en liten notis i en lokal Facebookgrupp i sitt område om att hon sökte personer som ville prova konceptet under sommaren 2016.

LÄS ÄVEN: • Hårdklippta gräsmattor har ungefär samma biologiska mångfald som betong

– Jag fick snabbt napp, inte minst eftersom lokalmedia fått nys om idén och skrev en fin artikel. Sen drog karusellen igång. Fler mediekanaler gjorde reportage om Co-Grow och antalet intresserade ökade och det var både odlare och trädgårdsägare från hela Stockholm som hörde av sig. Då hade jag skapat en enkel hemsida och jag satt själv och matchade par runt om i Stockholm.

Uppmärksamheten höll i sig och Co-Grow utsågs till en av 10 goda exempel på social innovation av Mötesplatsen av social innovation, samt vann första pris i kategorin Bästa sociala innovation i entreprenörskapstävlingen The Brewhouse Award.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

– Då insåg jag att jag behövde bli ett vi och göra tjänsten mer professionell och automatiserad. Följden blev att ett team kring Co-Grow bildades i januari 2017 och att vinstpengarna från Brewhouse användes till att anlita en byrå som hjälpte oss att ta fram nuvarande webb och grafiska profil. I april 2017 relanserades Co-Grow nationellt och succén var ett faktum, berättar Rebecka Hagman.

Rebecka Hagman och Co-grow. Läs mer och gå med i trädgårdsdelningen via Co-grow.se

Det som började som en tanke om att själv få använda en trädgårdsyta har på knappt tre år växt till en mindre nationell folkrörelse med över 800 personer som antingen har en trädgård att erbjuda eller gärna vill odla i någon annans trädgård.

Numera sker också kommunikationen mellan trädgårdsägare och odlare direkt via mejl efter att kontakt skapats på Co-grow.se. På webben finns även mallar för samarbete som går att ladda ned och använda när ett nytt Co-Growsamarbete inleds. Det går till exempel att komma överens om vem som står för jord, vem som får skörda och liknande saker som kan underlätta samarbetet.

LÄS ÄVEN: • Nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar

– Det positiva med det systemet är att det är enkelt för alla att komma i kontakt med varandra, det negativa är att vi inte kan föra någon statistik över hur många som hittat varandra. Det vi kan följa är när användare hör av sig och ber om att få bli borttagna från kartan på grund av av att de hittat en Co-Grower. Vi uppskattar att vi har ett 50-tal Co-Growpar över hela landet, berättar Rebecka Hagman.

Vad har ni fått för feedback från de som matchats via tjänsten?
– Hösten 2017 skrev en student en kandidatuppsats om trädgårdsdelning som bygger på svar från 86 av våra användare. Undersökningen visade att det främst är kvinnor i åldrarna 35–74 som är intresserade av att dela trädgård. Resultatet visar att Co-Grow leder till möten över generationsgränsen då trädgårdsägarna ofta är äldre och odlarna ofta yngre. Genom Co-Grow har fenomenet trädgårdsdelning etablerats i Sverige. Motiven till att vilja dela trädgård skiljer sig som förväntat mellan odlare och trädgårdsägare. För de odlingsintresserade handlar det såklart främst om att kunna odla egen mat och odla mer, medan trädgårdsägare gärna vill att trädgården skall användas och komma någon annan till nytta. Att möta nya bekantskaper och få en fin trädgård verkade också viktigt för flera.

Idag drivs Co-Grow som en ideell förening med en kärngrupp om fyra personer som alla jobbar helt ideellt. Rebecka Hagman berättar att det finns många idéer om hur tjänsten kan förbättras och de hoppas också kunna hitta finansiering för att få till några nödvändiga förbättringar av tjänsten.

LÄS ÄVEN: • Rätt buskar och träd för att locka fler fåglar till trädgården

Är det framför allt fokus på matodling eller sker det även exempelvis trädgårdsskötsel för biologisk mångfald eller liknande?
– Det är främst fokus på matodling, men det förekommer säkert i vissa samarbeten att trädgårdsskötsel ingår. Samtidigt är såklart biologisk mångfald något vi värnar och gärna uppmuntrar våra användare att bidra till.

Vad hoppas du av framtiden för Co-Grow?
– Vi har stora ambitioner för Co-Grows utveckling och framtid. Det handlar dels såklart om att utveckla den befintliga tjänsten för att fler på ett enkelt sätt ska kunna dela trädgård. Vi ser också att det finns stor potential för att internationalisera Co-Grow inom en snar framtid och jobbar just nu på en engelsk version av tjänsten. Vi har även spännande planer på gång kring ett nytt projekt som vi hoppas kunna berätta mer om snart!

• Läs mer och gå med i trädgårdsdelningen via Co-grow.se

Mer att läsa