Gå till innehållet

Därför minskar honungs­binas produktion

I USA har honungsbina producerat allt mindre honung sedan 1990-talet. En ny studie har hittat flera orsaker bakom minskningen.

Det är forskare vid Penn State som tillsammans med College of Agricultural Sciences och flera myndigheter som samlat in data från fem årtionden från hela USA för att försöka lista ut vad den minskande honungsproduktionen beror på. Sedan slutet av 90-talet har snittproduktionen per bisamhälle minskat i USA från ungefär 30 kg honung till 21,3 kg 2021 och 2022.

Forskarna fann att två grundförutsättningar för att honungsbina skulle producera mycket honung var ett gynnsamt klimat, samt en jordmån i gott skick. Produktionen varierade sedan varje år beroende på tre andra faktorer; användning av bekämpningsmedel, andel landområden som tar särskild hänsyn till pollinatörer, samt årliga väderfenomen.

När bekämpningsmedel dödar “oönskade” växter i jordbruket försvinner också blommande ogräs som är viktiga näringskällor för bina och många andra insekter. Dessutom har en lång rad studier visat att bin påverkas negativt av flera vanliga bekämpningsmedel.

Områden anpassade till pollinatörer viktiga

Gabriela Quinlan, huvudförfattare till studien, berättar att en av de största stressfaktorerna för pollinerare är bristen på blommor som ger tillräckligt med pollen och nektar.

– Många faktorer påverkar honungsproduktionen, men en av de viktigaste är tillgången på blommor. Honungsbin är riktigt duktiga på att samla nektar från en mängd olika blommande växter och förvandla nektarn till honung.

För att få en hög avkastning av honung är de bästa förutsättningarna en omgivning med en hög biologisk mångfald av blommande växter och liten eller ingen användning av bekämpningsmedel. Dessutom underlättar det om vädret är relativt stabilt, något som dock kommer bli allt ovanligare i framtiden i takt med att klimatkrisen förvärras.

Källor: Penn State och Environmental Research

Mer att läsa