Dags att ändra i läroböckerna – ny kunskap om vad lavar är

Varglav, Letharia vulpina. Nya data tyder på att det kan vara den tills nu okända svampen Cyphobasidiales i laven som producerar det giftiga ämnet vulpinsyra. Foto: Tim Wheeler

Varglav, Letharia vulpina. Nya data tyder på att det kan vara den tills nu okända svampen Cyphobasidiales i laven som producerar det giftiga ämnet vulpinsyra. Foto: Tim Wheeler

I 140 år har vi fått lära oss att lavar består av en svamp och en alg som lever i symbios. Nu visar ny forskning från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och universitet i Österrike och USA att det inte är riktigt så enkelt. Många lavar innehåller ytterligare en hittills okänd svamp.

Det var när forskarna undersökte talltagel och olivtalltagel som de gjorde upptäckten. Lavarna är väldigt olika i utseende men består av samma sporsäcksvamp och alg. Ändå är talltagel ätlig medan olivtalltagel är giftig. Forskarna fann att lavarna innehöll olika mycket av arvsmassa från en tidigare okänd svamp i i gruppen basidiesvampar. Dessa svampar (Cyphobasidiales) återfanns dessutom i många andra lavar i Sverige så som blåslav, garnlav och varglav.

– Det har varit helt fantastiskt att kunna vara med och ta fram dessa resultat. Studien innebär att det klassiska textboksexemplet av en lav som en symbios mellan två spelare inte stämmer och måste definieras om, säger Hanna Johannesson, professor i systematisk biologi vid Uppsala universitet.

Den nya upptäckten förväntas leda till ytterligare forskning om vilken roll den nyupptäckta svampkomponenten spelar i symbiosen och vilka funktioner den har förutom att ge lavarna olika utseende.

– Den kan ha andra betydelser också. Barken där den främst förekommer ger struktur och skydd för lavar och har en viktig roll i att ta upp näring och vatten. När man har försökt rekonstruera lavbålar i laboratorier från alger och sporsäcksvampar, har barken oftast bara utvecklats rudimentärt. Men det krävs mer forskning för att kunna säga något om den exakta rollen, säger Veera Tuovinen.

LÄS ÄVEN:
Kalavverkning stryper energi för svampar
Nya svamparter, som kan fungera som små reningsverk, hittade i centrala Stockholm
Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd
Pedagogisk bok om svamparnas förunderliga liv

Källor: UNT och pressmeddelande från Uppsala Universitet

3 thoughts on “Dags att ändra i läroböckerna – ny kunskap om vad lavar är

  1. Jens Råberg

    När jag pluggade någon gång mellan 92 och 95 så fanns det exempel på att det var fler än en svamp och en alg. Vet dock inte om det då var mer än en svamp eller om det var mer än en alg. Känns konstigt att detta nämns som något helt nytt.

  2. stor tack för info

    • Annagreta Johansson

      I vinter är det otroligt mycket mer lav på träden. Men jag vet inte vilken sort som lever på grenar och stammar. Ligger på backen och ibland på en kvist. På rönn och även björkstammar. Bor i Norrköpings kommun, Kullersta Skärblacka. Skulle vara kul och veta sorten och varför så rikligt.

Pin It on Pinterest