– Det har varit helt fantastiskt att kunna vara med och ta fram dessa resultat. Studien innebär att det klassiska textboksexemplet av en lav som en symbios mellan två spelare inte stämmer och måste definieras om, säger Hanna Johannesson, professor i systematisk biologi vid Uppsala universitet.

Den nya upptäckten förväntas leda till ytterligare forskning om vilken roll den nyupptäckta svampkomponenten spelar i symbiosen och vilka funktioner den har förutom att ge lavarna olika utseende.

– Den kan ha andra betydelser också. Barken där den främst förekommer ger struktur och skydd för lavar och har en viktig roll i att ta upp näring och vatten. När man har försökt rekonstruera lavbålar i laboratorier från alger och sporsäcksvampar, har barken oftast bara utvecklats rudimentärt. Men det krävs mer forskning för att kunna säga något om den exakta rollen, säger Veera Tuovinen.

Läs även:
Kalavverkning stryper energi för svampar
Nya svamparter, som kan fungera som små reningsverk, hittade i centrala Stockholm
Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd
Pedagogisk bok om svamparnas förunderliga liv

Källor: UNT och pressmeddelande från Uppsala Universitet