Gå till innehållet

COP28: Formuleringar, fossil­bränslen och förlust- och skadefond

När COP28 avslutades kan det sammanfattas ungefär som de flesta toppmöten de senaste åren: Ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt.

Till slut kunde nationerna vid COP28 i Dubai godkänna ett avtal om klimatet. För första gången nämns nu en “övergång bort från fossila bränslen”, men det blev inte någon formulering om “utfasning” av olja, kol och gas.

– Till dem som motsatte sig en tydlig hänvisning till en utfasning av fossila bränslen i COP28-texten vill jag säga att en utfasning av fossila bränslen är oundviklig oavsett om de gillar det eller inte. Låt oss hoppas att det inte kommer för sent, sa FN-chefen António Guterres, som också påpekade att en snabb utfasning är enda möjligheten att nå målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

Kina i nyckelroll

Enligt SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström var en nyckel till lösningen och undertecknandet att Kina sa ja till avtalet. “Om Kina säger ja, då kan Saudiarabien inte säga nej”, som hon uttrycker det.

Men toppmötet gällde även andra ämnen. Förhandlarna enades om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten till 2030. En ökad finansiering med flera hundra miljarder för att möta de kostnader som samhällen kommer drabbas av i klimatkrisens spår röstades igenom, men de var otillräckliga enligt FN-chefen.

– Många sårbara länder drunknar i skulder och riskerar att drunkna i stigande hav. Det är dags för en kraftig ökning av finansieringen, inklusive för anpassning, förlust och skada och en reform av den internationella finansiella arkitekturen. Världen har inte råd med förseningar, obeslutsamhet eller halvmesyrer, sa António Guterres.

Ökat stöd men svaga termer

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, anser också att det är ett för vagt språk i dokumenten:

– Det är ett framsteg att mötet enades om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla den årliga takten för energieffektivisering fram till 2030. Vi är besvikna över de svaga skrivningarna om finansiering och rättvisa, där det saknas tydliga uppmaningar till rika länder att bidra finansiellt till anpassning och omställningen i globala syd. Det är dock positivt att några länder utlovade finansiering till fonden för skador och förluster. Här behöver också Sverige ta sitt ansvar.

Sverige går åt fel håll

Även WWF betonar i sin kommentar om COP28 att politiken i Sverige just nu går åt motsatt håll med sänkt skatt på fossila bränslen så att utsläppen kommer öka kraftigt kommande år. “Helt i strid med vad som krävs för att klara klimatmålen och för att efterleva överenskommelsen vid COP28”.

– Åtta år efter Parisavtalet befinner sig världen fortfarande långt ur kurs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Nu måste alla länder öka sina ambitioner och fasa ut all användning av fossila bränslen så snabbt som möjligt. Dagens överenskommelse innebär att den fossila eran äntligen går mot sitt slut, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

Enligt FN:s klimatchef Simon Stiell är världen på väg mot 3 °C uppvärmning, vilket kommer innebära “stort mänskligt lidande”.

Härnäst ska nationellt fastställda bidrag vara klara 2025. Då förväntas länderna ha ökat sina åtgärder och åtaganden rejält.

Läs även

COP27: Stor besvikelse och små steg åt rätt håll
Hela Greta Thunbers tal till FN:s generalsekreterare 2018
Rekordökning för växthusgaser i atmosfären

Källor: WWF, Naturskyddsföreningen, FN och SVT

Mer att läsa