Byggföretag polisanmält efter sprängningar och trädfällning i naturreservat

Bornsjön. Foto: Holger.Ellgaard - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11970907

Bornsjön. Foto: Holger.Ellgaard – Own work, CC BY-SA 3.0

Bornsjöns naturreservat mellan Stockholm och Södertälje rymmer intressant fauna och flora och bildades för över 20 år sedan. Nu har byggkoncernen Skanska polisanmälts för att ha sprängt bort mark och avverkat träd inne i naturreservatet och därmed orsakat permanenta skador.

Skanska äger en bergtäkt i Moraberg som angränsar till och till viss del ingår i naturreservatet. Nu har företaget polisanmälts för miljöbrott av länsstyrelsen. Anledningen är att Skanska ska ha sprängt bort mark och dessutom avverkat en tio meter bred zon med träd  inne i reservatet.

Enligt länsstyrelsen är området i naturreservatet som Skanska sprängt i nu ”permanent förstört med avseende på naturreservatets syfte”.

Bornsjöns naturreservat består av ett rikt kulturlandskap, barrskogar med höga naturvärden, en stor och näringsfattig sjö och rymmer intressant fauna och flora.

Källa: Länstidningen Södertälje och Södertälje kommun