Bra år för apörnen – trots allt

Apörn. Foto (beskuret): The Wandering Angel – Angry Bird!, CC BY-SA 2.0

Apörnen är akut hotad. Det finns bara ungefär 400 häckande par kvar i världen och alla lever i Filippinerna. 2020 var ett bra år för örnen, men den behöver mer hjälp i framtiden för att klara sig.

Två nya häckningar av apörnar har hittats under året och flera skadade individer har kunnat hittas, få vård och släppas ut igen.

Pandemin och de hårda restriktionerna som Filippinerna haft under året har dock gjort att exempelvis Philippine Eagle Center i Davao nästan helt blivit av med sina intäkter från turister, vilket hotar arbetet för att rädda örnen.

Apörnar blir könsmogna först vid 5-7 års ålder och lägger bara ett ägg varannat år, så att hjälpa arten är ett väldigt långsiktigt arbete.

Ett av de största hoten mot örnarna är skogsavverkning, inte minst eftersom örnarna behöver revir på 4 000 – 11 000 hektar för att klara sig. Ett annat hot är att de fångas in och säljs illegalt eller skjuts. Minst en apörn om året skjuts av människor. Ofta för att örnarna tvingas söka sig närmare människor och boskap i sin jakt på föda när deras skogar avverkas.

Philippine Eagle Foundation har jobbat i över 30 år för att rädda arten. Det går att skänka pengar till deras arbete via deras webbplats.

Källa: Mongabay och Philippine Eagle Foundation