Gå till innehållet

Böter för avverkning i skyddad natur

Skogsbolaget Stora Enso har återigen dömts till böter för otillåten avverkning.

Sedan tidigare har Stora Enso bland annat dömts till böter för att ha kört sönder fornminnen under en avverkning (400 000 kronor i böter) och gallrat träd i ett naturreservat (40 000 kronor). Det var också Stora Ensos entreprenör som startade den stora skogsbranden i Västmanland 2014, men här friades Stora Enso medan entreprenören dömdes till böter på 2,5 miljoner kronor.

Nu har företaget dömts till böter igen. Det gäller avverkning i Brattforshedens naturreservat och Natura 2000-område mellan 2019 och 2020 på en 0,7 hektar stor yta, som P4 Värmland var först att rapportera om. Det var Stora Enso själv som anmälde avverkningen. Som anledning för att det kunde ske uppgavs “den mänskliga faktorn” och bristande koll på var gränserna går. Företaget, som 2022 hade en omsättning på över 120 miljarder kronor och gjorde en vinst på hela 22 miljarder kronor, straffas nu med en företagsbot på 200 000 kronor.

Det var länsstyrelsen i Värmland som polisanmälde avverkningen, men Stora Enso själv som rapporterade att det skett. Miljövärden i området anses ha skadats och bolaget ska ha agerat “oaktsamt”.

Tillåtet att kalhugga i “skyddad” natur

Det kan verka konstigt att avverkning i ett skyddat område sker av misstag, men ännu märkligare är det kanske att Sveriges regler tillåter avverkning i naturreservat och Natura2000-områden. P4 Värmland rapporterar att sedan 2001 har Länsstyrelsen i Värmland fått in inte mindre än 160 skogsavverkningar inom Natura 2000-området Brattforsheden i Karlstads, Filipstads och Hagfors kommuner. Det är bara en fjärdedel av skogarna i området som anses ha särskilt skyddsvärda naturtyper. Men det avverkas skog alldeles intill dessa höga naturvärden. Det påverkar i sin tur de omkringliggande skogarna och hotar många arter när skogslandskapet blir allt mer fragmenterat (uppdelat).

Skydda skogen har överklagat avverkningarna i Brattforsheden och skriver så här i sin överklagan:
– Skydda Skogen anser att länsstyrelsens beslut inte är i enlighet med svensk lagstiftning och med EU-rätten. Särskilt gäller detta grunderna för beslutet då detta har tagits utan tillräcklig underlag har redovisats kring miljökonsekvenser, miljöns känslighet och alternativa möjligheter. Det har inte heller tagits hänsyn till bevarandestatusen och påverkan på de naturtyper och typiska arter som berörs och som finns utpekade som särskilt skyddsvärda enligt EU:s livsmiljödirektiv. Det har ej heller beaktats artskyddsförordningens skydd för skyddade arter.

Läs även

• Allt mer uppdelade skogar påverkar nästan alla skogslevande arter
• Var tredje avverkning vid vattendrag lämnar ingen skyddande kantzon alls
Stort intresse för kampanj mot kalhyggen

Källor: SVT Värmland

Mer att läsa