Gå till innehållet

Allt mer uppdelade skogar påverkar nästan alla skogslevande arter

Kalhygge. Foto: Stefan Persson 

Världens skogar blir allt mer uppdelade (fragmenterade). Istället för stora skogsområden orsakar avverkningar att det bildas mindre, fragmenterade skogar, som blir av med hälften av sina djur- och växtarter inom två årtionden och det påverkar 85 procent av världens skogslevande arter, enligt en ny studie.

När skogar delas upp i mindre delar tappas en del av värdet från den stora skogen. På 20 år förlorar fragmenterade skogar i snitt hälften av sina växt- och djurarter och 70 procent av världens skogar låg redan för två år sedan bara en kilometer från en skogskant. Hälften låg bara 500 meter från en öppen yta.

LÄS ÄVEN: • Hyggesfritt skogsbruk räddar artrikedom

De allt mer fragmenterade skogarna leder dessutom till att arterna som lever kvar i de mindre områdena blir allt mer sårbara för exempelvis sjukdomar och katastrofer.

Ett forskarteam vid universitetet i Newcastle har nu visat att 85 procent av skogens djur påverkas av närvaron till en kant där skogen tar slut. De studerade 1673 ryggradsdjur runt om i världen och hur pass känsliga de är för att leva nära skogskanter.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: Klimatanpassa med hyggesfritt och blandskog

39 procent av arterna höll sig borta från kanterna medan 46 procent höll sig i närheten av dem. Men att djur söker sig till skogskanter innebär inte att det är bra för den biologiska mångfalden. Bland arterna som trivs nära skogens slut finns nämligen många invasiva arter och generalister, som klarar sig i många olika miljöer. Bland de 39 procent som föredrar att vistas i skogens djup är fyra gånger fler utrotningshotade. Dessa arter behöver stora sammanhängande skogar och trivs inte i fragmenterade skogslandskap.

LÄS ÄVEN: • Kalhyggesfritt bäst för ekonomin, människa och miljö, enligt seminarium om skogsbruk

Nära skogskanten minskar 57 procent av däggdjuren i antal, 41 procent av fåglarna, 30 procent av groddjuren och 11 procent av reptilerna. Forskarna visar också att många arter inte överlever i sparade dungar som bara är några hundra meter breda. De behöver större skogar än så. Därför är det faktum att hälften av världens skogar bara har 500 meter till en skogskant extra alarmerande. Det var också två år sedan den studien gjordes. Människan avverkar i snitt 13 miljoner hektar skog om året.

Källor: The Atlantic och “Creation of forest edges has a global impact on forest vertebrates

Mer att läsa