Gå till innehållet

Botemedel hittat mot “största hotet mot groddjur i modern tid”

Balearisk barnmorskegroda (Alytes muletensis). Foto: tuurio and wallie. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alytes_muletensis.JPG#/media/File:Alytes_muletensis.JPG

Balearisk barnmorskegroda (Alytes muletensis). Foto: tuurio and wallie. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Chytridsjukan anses vara det största hotet mot groddjurs biologiska mångfald i modern tid och har drabbat över 700 groddjursarter. Nu säger sig en grupp forskare ha lyckats bota chytridsjukan hos vilda paddor.

Med hjälp av det nya botemedlet har forskarna lyckats få bort den dödliga svampen från fyra av fem dammar på Mallorca.
– Det här är första gången som chytridsjukan någonsin eliminerats från en vild population – ett verkligt positivt besked som vi kan ta vidare i fortsatt forskning för att motarbeta den dödliga sjukdomen, sa Jaime Bosch, huvudförfattare till studien och forskare vid Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)-CSIC i Madrid, Spanien.

För att få bort svampen från infekterade grodor och dammar var forskarna tvungna att ge grodorna antisvamp-medel, samt först tömma hela deras damm och därefter använda en sorts antibakteriellt medel som används i jordbruk i botten på dammen. Först därefter blev grodorna av med den dödliga sjukdomen. Den omständliga metoden gör att det kanske inte är applicerbart på större, komplexa miljöer, men forskningen sägs vara ett viktigt genombrott mot att rädda många av världens grodor.

Källa: Biology Letters och Mongabay

Mer att läsa