Gå till innehållet

Blyertslav har aldrig funnits – två lavar var en

Blyertslav till vänster. Foto: Ulf Arup. Gammelekslav till höger. Foto: Svante Hultengren/ArtDatabanken

Det finns över 2300 rapporter av arten blyertslav i Artportalen. Nu visar det sig att den aldrig funnits. Professorn som upptäckte den 1991 har nu insett, med modern tekniks hjälp, att blyertslav och gammelekslav är samma art.

Göran Thor, professor vid SLU, har tillsammans med forskare från Belgien och Polen visat att blyertslav och gammelekslav är samma art, trots att de ser helt olika ut, har olika levnadssätt och föredrar olika miljöer. Gammelekslav är det äldsta namnet på laven och därmed “försvinner” blyertslaven.

– Vi hade aldrig kunnat drömma om att dessa två till synes helt olika lavar skulle visa sig vara samma art och vi har både dubbelkollat och trippelkollat, berättar Göran Thor, medförfattare till studien som nyligen publicerades i Scientific Reports.

LÄS ÄVEN: • Vilken art är det? Natursidans guide till artbestämning

Lavarna skiljer sig åt till utseendet. Gammelekslaven har en kritvit bål med en tunn brunsvart kant. Laven som tidigare var känd som blyertslaven har blekt grå bål med mörkt brunvioletta fläckar. Dessutom förökar de sig på olika sätt. Gammelekslaven genom att sprida sporer som kan bilda en ny lav om de träffar rätt alger. Blyertslaven förökar sig genom att de brunvioletta fläckarna innehåller “ett färdigt paket” som kan börja växa om den hamnar i rätt miljö.

Apropå miljö växer lavarna även på olika platser. Eller rättare sagt olika gamla ekar. Gammelekslaven hittas ofta på ekar vid vägkanter. Blyertslaven föredrar skuggade ekar.

LÄS ÄVEN: • Vår guide till lavar – luftens kvalitetsmätare

Från och med nu är det alltså gammelekslaven som kan variera så mycket i utseende, förökning och miljö. Blyertslavens namn kan vi glömma.

Den märkliga upptäckten att lavarna gjordes när forskarna studerade en av dem noga.
– Blyertslaven var helt enkelt väldigt gåtfull. Och i och med den här artikeln har vi fått ännu fler frågor att fundera på. Är det vanligt bland lavar att ha två så här olika former? Vad är det som styr att de är så olika? Den enda skillnaden vi har sett är grönalgerna. Men om det är det som gör att de får två olika utseenden och levnadssätt är det ingen som vet, säger Göran Thor.

 

Källa: SLU

Läs mer

Mer att läsa