Gå till innehållet

Bioskorpan i fara när mikrober hotas av klimat­förändringar

Det organiska, levande höljet i jorden världen över står för viktiga ekosystemtjänster, inte minst i torra områden. Studier visar att bioskorpan är hotad. Solpaneler pekas ut som en möjlig dubbellösning.

Bioskorpan är det levande hölje som bakterier och mikrober format på jordytan i torra områden där växter har svårt att etablera sig. Det beskrivs som ett levande skinn på jorden. Dessa små organismer gör en viktig insats för ekosystemen genom att lagra kol och kväve från luften och fixerar dem i jorden, cirkulerar näring och håller ihop jordpartiklar, vilket minskar risken för att det bildas dammpartiklar som sprids i atmosfären.

I en ny studie undersökte forskare vad som sker i bioskorpan efter att den åter får fukt efter en period av torka. De fann att olika organismer vaknade till liv vid olika tidpunkter efter ett regn och det var olika arter aktiva efter fyra timmar jämfört med hur situationen var efter 21 timmar.

– När jorden är torr är mikroberna i jorden till största delen vilande och gör inte mycket. Men så fort de känner av vatten återupplivas de mycket snabbt, inom några sekunder eller minuter. Och de producerar aktivt klorofyll och binder kol och kväve tills jorden är torr igen – och då blir mikroberna vilande igen. De går igenom cykler av aktivitet varje gång det regnar, förklarar Ryan Trexler, som ledde forskarteamet.

Hotas av klimatförändringar

I dagsläget täcker bioskorpor ungefär 12 procent av jordens landyta, men forskarna bakom studien förväntar sig att de kommer minska med 25-40 procent inom 65 år på grund av klimatförändringar och intensifierad landanvändning. Det skulle också innebära att mängden dammpartiklar som når atmosfären på grund av minskande bioskorpor kommer öka med 5-15 procent, vilket skulle påverka klimatet, miljön och vår folkhälsa eftersom dessa dammpartiklar kan vara farliga att inandas och eftersom de sprids över världen i allt vanligare stormar.

– Vi hoppas att detta arbete kan bana väg för en förståelse av de mikrobiella funktioner som bidrar till bioskorpans motståndskraft mot de snabbt föränderliga klimatmönstren och mer frekventa torrperioder, säger forskarteamets chef Estelle Couradeau vid Pennsylvania State University.

Solpaneler kan vara en dubbel lösning

Tidigare studier vid Arizona State University har dock testat en möjlig lösning; solpaneler. De beskrivs som en “dubbel lösning” eftersom de samtidigt minskar beroendet av fossila bränslen som förvärrar klimatkrisen. När det sätts upp solpaneler i torra områden skapas det dessutom skugga och det gynnar bioskorpan så till den grad att biomassan fördubblas och ytan som täcks tredubblas. Det går dessutom att “skörda” bioskorpa från platsen för att sprida till andra områden, varpå solpanelernas närvaro underlättar bildandet av ny bioskorpa. Istället för att återbildas på 6-8 år tar det nu bara ungefär ett år.

– Säkert skyddade från solen under solpaneler, som strandbesökare under ett parasoll, är bioskorporna skyddade från extrem värme och kan blomstra och utvecklas. I slutändan kan de nybildade bioskorporna användas för att återskapa torra områden där sådana jordar har skadats eller förstörts, skriver Arizona State University.

Läs även

• Forskare har utvecklat solpaneler som kan vattna växter i öknen
• Termiter kan stoppa spridningen av öknar
Klimatförändringar har fått fågellivet i Mojaveöknen att kollapsa
• Jordmånen försämras av global uppvärmning och antibiotika

Källor: Frontiers in Microbiology och Pennsylvania State University

Mer att läsa