Gå till innehållet

Bildreportage från Öjesjöbrännan – brandområdets nya skyddade område

Mattor med tuvull i Ekoparken Öjesjöbrännan. Foto: Erik Hansson

Mattor med tuvull i Ekoparken Öjesjöbrännan. Foto: Erik Hansson

Det enorma brandområdet i Västmanland har nu fått ett nytt skyddat område. Under namnet Öjesjöbrännan har Sveaskog avsatt 1500 hektar skogsmark med myrar, hällmarker och en sjö. Om några år kommer här växa Sveriges största lövskog.

Branden i Västmanland började i liten skala den 31 juli 2014, men efter ett tag började den sprida sig snabbt och efter några dagar var den utom kontroll. Över 13 000 hektar (13 kvadratkilometer) brandhärjades. Det var en katastrof för de boende i området och naturligtvis även för de som skadades och omkom i lågorna.

– Branden var en mänsklig katastrof, men inte någon naturkatastrof. För naturen innebar den en nystart, berättade Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog, som var guide på Världsnaturfondens exkursion i området.

LÄS ÄVEN: • Bildreportage från unika Hälleskogsbrännan.

Öjesjöbrännan är både dyster och fascinerande. Foto: Erik Hansson

Öjesjöbrännan är både dyster och fascinerande. Foto: Erik Hansson

Redan några veckor efter att branden släckts gick 21 professorer ut med att de tyckte att det skulle bildas ett över 10 000 hektar stort naturreservat i brandområdet. De menade att det skulle kunna bli ett intressant forskningsområde och intressant resmål för de 3,5 miljoner människor bor inom 15 mil från brandområdets gränser.

De skulle visa sig få rätt. När nu Sveaskogs 1500 hektar stora Ekopark invigts är sammanlagt ungefär 8000 hektar av den brandhärjade skogen skyddade och turismen i området blomstrar. Redan vid invigningen blev det besökssuccé och i dagsläget lockas det busslaster med turister som vill se det märkliga och fascinerande området.

Stenmurkla. Foto: Erik Hansson

Stenmurkla. Foto: Erik Hansson

De 8000 skyddade hektaren kan jämföras med att det innan branden bara var ungefär 250 hektar i området som var naturreservat.

I veckan anordnade Världsnaturfonden tillsammans med Sveaskog en utflykt i Öjesjöbrännan. Med på exkursionen var bland annat kung Carl XVI Gustaf, Världsnaturfondens generalsekreterare Håkan Wirtén, Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen och Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

– Det är alltid kul och trevligt att vara ute i naturen. Jag tar alla chanser jag kan få att komma ut och man behöver faktiskt inte åka världen runt för att uppleva något fantastiskt – jag tänker till exempel på tjäderspel och orrspel som finns i de här trakterna. Det är en otrolig upplevelse, berättade kung Carl XVI Gustaf inför medieuppbådet och tillade:

– Bara att gå ut i naturen och höra kronhjortens brölande är en fantastisk upplevelse.

Kung Carl XVI Gustaf. Foto: Erik Hansson

Carl XVI Gustaf berättade att han ser skogen som ett viktigt hjälpmedel för rekreation. Foto: Erik Hansson

Guiderna Linda Berglund (skogsexpert på WWF) och Stefan Bleckert (naturvårdschef på Sveaskog sedan 15 år tillbaka) visade vilka växter som börjat dyka upp i området, så som tuvull, mjölkört, björnmossa och mängder av björkar. Faktum är att björkarna kommer ta över de gamla barrträdsmarkerna. Det tror åtminstone Stefan Bleckert kommer ske i Ekoparken framöver.

– Från den här kolsvarta marken där allt upplevs som sterilt och dött får vi, som vi ser nu, ett första skikt av mossor och gröna växter i form av mjölkört och väldigt mycket träd, björkar. Det har vi de första fem åren, sedan kommer vi successivt få Sveriges största lövskog. Det kommer inte finnas någon större någon annanstans. Om 50 år kommer den vara en fullmogen björkskog som även innehåller flera andra lövträdslagsarter och den kommer att ha självgallrat så att det finns gott om död ved och det kommer finnas en stor rikedom av hotade arter.

Mängder av björkar, som snart kommer täcka Öjesjöbrännan. Foto: Erik Hansson

Mängder av björkar, som snart kommer täcka Öjesjöbrännan. Foto: Erik Hansson

Nu ska ju Öjesjöbrännan skyddas som Ekopark i 50 år, men hur hade man egentligen märkt skillnaden om den inte skyddats?
– Lite längre bort längs den här vägen kan vi se hur de tagit bort nästan alla träd och de björkträd man sparat har blåst ned. Det är ett gigantiskt stort hygge med ett fåtal björkar på. Där har man också föryngrat med plantor så det kommer ju bli en monokultur igen på de markerna. Så det är som natt och dag. Det är väldigt stor skillnad på att göra produktionsskog eller ekoskog av ett område, förklarar Stefan Bleckert.

I dagsläget trivs även många fåglar i området, så som spillkråka, tretåig hackspett (25 par!), trädpiplärka och gök gynnats av branden och enligt Stefan Bleckert ska det även ha setts ett vitryggig hackspett-par i brandområdet.

Stefan Bleckert visar områdets alla hackspett-arter. Foto: Erik Hansson

Stefan Bleckert visar områdets alla hackspett-arter. Foto: Erik Hansson

Öjesjöbrännan är ett fascinerande område, som är väl värt ett besök. Just nu blommar tuvullen och snart kommer markerna färgas av mjölkörtens blommor. Om du besöker området så glöm inte att stanna vid själva Öjesjön. Den ligger mitt i den nedbrända skogen där elden ibland hoppade flera hundra meter för att antända ett nytt område. Trots det har öarna i sjön klarat sig. Där växer små dungar som ser ut att vara helt oberörda av branden. I resten av området kämpar växterna fram på de barskrapade och svartbrända hällmarkerna. Fascinerande, skrämmande och vackert.

Björnmossan frodas. Foto: Erik Hansson

Björnmossan frodas. Foto: Erik Hansson

Trots den unika naturen var kungen populärast. Foto: Erik Hansson

Media på plats var mest intresserade av kungen. Foto: Erik Hansson

Tuvull igen. Foto: Erik Hansson

Tuvull igen. Foto: Erik Hansson

Mer att läsa