Gå till innehållet

Bildreportage från grodleken

Vanliga grodor. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Vanliga grodor. Foto: Jonathan Stenvall 

Den prisbelönte unge naturfotografen Jonathan Stenvall har i vår besökt grodornas lekplatser. Det här är hans bildreportage.

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall 

Under en vecka i april spenderade jag nästan varje dag med att dokumentera och fota den vanliga grodan och åkergrodan som under några veckor i april samlas i vattendrag, diken och dammar för den årliga leken. Till hjälp fick jag ekologen Vide Ohlin, projektledare för projektet Grodkollen som arbetar med att anlägga nya dammar åt grodorna men också med att sprida fakta och få upp allmänhetens intresse för Stockholms fem groddjur.

Vanliga grodor. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Vanliga grodor. Foto: Jonathan Stenvall 

Det första man möts av när man kommer till en lekplats är ljudet. Ett högt ”knorrande” som kommer från ett stort antal grodor, ofta sittandes på grunt vatten i kanten av en damm eller i ett dike omgivna av stora romklumpar. Knorrandet är den vanliga grodans spelläte medan åkergrodan har ett mera ”skällande” läte, lite som en hund. I Stockholm brukar den börja ungefär andra veckan i april, men det är olika på olika håll i landet. Den håller sedan på i ett par veckor.

Åkergroda i lekdräkt. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Åkergroda i lekdräkt. Foto: Jonathan Stenvall

23 nya groddammar har anlagts sen 2007 och det finns flera dammar i Stockholm. Med tanke på grodornas storlek kan de ofta leva på väldigt små urbana naturområden som Stockholm har många av. Vissa dammar är så pass urbana som på Långholmen i centrala stan.

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall 

Den vanliga grodan är än så länge inte klassad som hotad, men den är känslig för övergödning och minskar därför kraftigt i antal. Du kan själv göra en hel del för groddjuren, läs mer om det här.

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall 

Förutom åkergrodan och vanlig groda som visas på de här bilderna finns även vanlig padda, större vattensalamander och mindre vattensalamander i Stockholmstrakten. Alla grodor och vattensalamandrar är fridlysta i Sverige.

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Vanlig groda. Foto: Jonathan Stenvall 

Läs mera om projektet Grodkollen på Grodkollen.se

Mer att läsa