Bilder från de stora översvämningarna på Öland

Fyrvägen ner mot Ölands södra udde. Foto: Mariann Aschan

Fyrvägen ner mot Ölands södra udde. Foto: Mariann Aschan

Under onsdagen den 4 januari drabbades södra Sverige av flera stora översvämningar. På flera håll var vattenståndet över en meter högre än det normala. Öland var ett av de hårdast drabbade områdena. 

Översvämningarna beror på att starka ost- och nordostvindar på Östersjön gör att vatten pressas in mot kusten, förklarar oceanograf Emma Grönkvist för P4 Blekinge.

– Vi har haft mycket väst- och sydvästliga vindar och då har ju vattnets pressats åt andra hållet. Nu när de byter riktning sker nivåskillnaderna fort. Man kan se Östersjön som ett stort badkar som är känsligt för vind, säger Emma Grönkvist.

Under eftermiddagen minskade vindarna i styrka och vattenståndet förväntades sjunka igen under kvällen, men under dagen var tusentals hushåll strömlösa, områden var avstängda för allmänheten, många olyckor har inträffat och de materiella skadorna är troligen omfattande.

Så här såg det ut på södra Öland under onsdagen:

Långe Jan står i vatten. Foto: Mariann Aschan

Långe Jan står i vatten. Foto: Mariann Aschan

Det är inte mycket av strandängarna som syns i området just nu. Foto: Mariann Aschan

Det är inte mycket av strandängarna som syns i området just nu. Foto: Mariann Aschan

Gårdby hamn på östra Öland. Foto: Helena Lager

Gårdby hamn på östra Öland. Foto: Helena Lager

Gårdby hamn har drabbats av högvattnet. Foto: Helena Lager

Gårdby hamn har drabbats av högvattnet. Foto: Helena Lager

Källor: P4 Blekinge, Ölandsbladet och Barometern