Gå till innehållet

Backsvalan fortsätter minska kraftigt, men insatser är framgångsrika

Backsvala. Foto: Daniel Pettersson 

Antalet backsvalor verkar fortsätta minska kraftigt i Sverige. Sedan 1970-talet kan antalet ha mer än halverats. Hässleholms kommun har länge haft en stor andel av Skånes häckans backsvalor. 1599 par häckade i kommunen 2003, men enligt en ny räkning har antalet nästan halverats till preliminärt 541 par i år, rapporterar Norra Skåne.

Just nu utförs en inventering av backsvalan i Skåne. Den är inte helt färdigräknad, men enligt Thomas Johnsson på Göingebygdens ornitologiska förening är det redan klart att det skett en rejäl minskning. På 80-talet uppgick den skånska populationen till mellan 10 000 och 15 000 par. En ny inventering gjordes 2003 och kom då fram till 9 000 par. 1600 av dessa fanns i Hässleholms kommun. Sedan dess har det dock gått sämre för den brunvita lilla svalan. Det återstår troligen bara ungefär en tredjedel av de häckande paren – 541 stycken.

– Siffrorna är inte helt slutkollade men en minskning med nära en tredjedel gör då att det finns anledning att fundera över den lagstiftning vi har att gamla täkter ska återställas, för då försvinner möjligheter för svalorna att häcka. Vi måste tänka på att lämpliga branter lämnas kvar och att de inte eroderar och växer igen, men av den som ska ta ställning till hur täktverksamheten ska hanteras krävs biologisk kompetens, de som tar beslut om detta är inte biologer utan administratörer, säger Thomas Johnsson till Norra Skåne.

Backsvalor i Härjedalen. Foto: Erik Hansson

Anledningen till att backsvalorna minskar är troligen framför allt brist på boplatser, ibland på grund av att människan förstör de grustäkter som svalorna gillar att häcka i. Enligt SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) minskade antalet aktiva grustäkter med 80 procent mellan 1992 och 2008.

Problem i vinterkvarteren i västra Afrika är en annan möjlig orsak. Enligt Artdatabanken kan även insektsbrist lokalt leda till att svalorna minskar, men annars är det störningar från människor eller igenplanteringar som har de största negativa effekterna.

LÄS ÄVEN: • Koloni av backsvalor förstörd i Härjedalen

Även om det ser mörkt ut för den rödlistade svalan så är det ganska enkla metoder som kan genomföras för att de ska återetablera sig. P4 Västerbotten berättar om hur fågelskådaren Leif Bildström i Malå år 2000 hade tio par backsvalor som häckade på en holme i Skellefteälven. Sedan började han skrapa fram stranden för att svalorna skulle få större yta till sina bon. Sju år senare häckade ungefär 140 par där.

På P4 Västerbottens fråga om varför det är viktigt att backsvalorna är kvar i området svarar han:

– Dels kan man kolla hur många tusentals insekter de tar, det är kollosala mängder. Myggen i sommar irriterar ju många så då är det ju bra om de kan ta en del av det beståndet. Men att prioritera det här som ska vara kvar och inte, världen skulle ju säkert inte gå under om det inte fanns en enda backsvala men vi har utrotat tillräckligt många arter på vår jord utan att backsvalan ska bli ännu en.

LÄS ÄVEN: • Lyckad hänsyn och åtgärd för backsvalor vid flygflottiljen F17

Ett liknande resultat har skett vid flygflottiljen F17 i Blekinge som vi skrev om i fjol. Då valde 26 par att bosäta sig i grustaget, som sparades för svalornas skull. I år häckar dubbelt så många backsvalor i branten.

Källor: Norra Skåne, Allehanda, P4 Blekinge och Artfakta

Mer att läsa