Gå till innehållet

Avverkningsanmälningar näst högsta på 20 år

Avverkad skog. Foto: Erik Hansson

Det är ett stort intresse för att avverka skogar i Sverige just nu. Det näst högsta på 20 år och en ökning med 13 procent från året innan. Under 2018 kom det in 68 000 avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen.

Sammanlagt anmäldes det intresse för att avverka nästan 3000 kvadratkilometer skog i Sverige under 2018. Det är 13 procent mer än under “toppåret” 2017. Även i de fjällnära skogarna ökade anmälningarna, med 7 procent.

LÄS ÄVEN: • Först 30 år efter kalhygge har koldioxidutsläppen neutraliserats

En av orsakerna till det höga intresset i delar av landet var sommarens skogsbränder, men avverkningsanmälningarna ökade i 18 av 21 län. I Gävleborgs län ökade anmälningarna med hela 39 procent och där skedde också många skogsbränder sommaren 2018. I Södermanland ökade antalet hektar anmäld skog för avverkning med 22 procent.

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen., säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

En anmälan om att få avverka gäller i fem år, men innebär inte automatiskt att den anmälda skogen får avverkas.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa