Även modernare byggnader har drabbat jordbruksfåglar

Gråsparvar är i behov av boplatser. Foto: Erik Hansson

Att det går väldigt dåligt för jordbruksmarkernas fåglar i Europa har slagits fast i flera studier. Nu visar forskning i Polen att en underskattad faktor är moderniseringen av jordbrukets byggnader.

Det storskaliga jordbruket med stora områden där enbart en gröda odlas och besprutas kraftigt pekas ofta ut som huvudanledningen till att jordbruksmarkens fågelarter minskar i antal. Det har till exempel tidigare konstaterats att mindre åkrar och fler grödor ger tydligt större biologisk mångfald och en studie visade att Tjeckiens jordbruksfåglar drabbades av en stark nedgång efter inträdet i EU och unionens jordbrukspolitiks fokus på att gynna stordrift.

Den nya studien, som gjorts i Polen, visar att även moderniseringen av byarna i jordbrukslandskapet är en viktig orsak till att jordbruksfåglarna minskar. Det småskaliga jordbruket och äldre hus har försvunnit i stor utsträckning och ersatts av färre gårdar med stor, industriliknande produktion.

Forskarna kunde konstatera att moderniserade byar och åkrar i närheten hade 50-60 procent färre fåglar än äldre byar i liknande miljöer. Det syntes både i byarna och i de närliggande fälten. Fåglarna delades upp tre kategorier; bobyggande fåglar, fåglar som häckar i till exempel buskage och fåglar som häckar på öppna fält. Moderniseringen drabbade bobyggarna hårdast. Det finns inte bara färre lämpliga bostäder utan är också svårare att hitta föda i moderna byggnader med mindre spillsäd och insekter som lever kring djur och gödsel.

– Det som är mest slående är att till exempel grönfink, kornsparv och gulsparv som inte är direkt beroende av byggnaderna också var negativt relaterade till byns modernisering. Det tyder på att modernisering av bebyggelsen på landsbygden inte bara innebär minskade häckningsmöjligheter utan också minskad tillgång på mat för hela fågelsamhällen som bor i byar och i omgivande landskap, säger Zuzanna Rosin.

Forskarna anser att det behövs fortsatt satsning på naturvård för att förbättra och återställa värdefulla livsmiljöer som har försvunnit i jordbruksmarker för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

– Våra resultat är viktiga för att förstå varför jordbruksfåglar har minskat så starkt i Europa och varför vi misslyckas med att stoppa den processen. Ekologiska värden hos bebyggelsen på landsbygden måste snarast inkluderas i EU:s satsningar på stöd till biologisk mångfald. När vi moderniserar borde vi kompensera boplatser och matresurser som försvinner. Till exempel genom att ge stöd till småskaliga jordbruk, sätta upp holkar på hus och i träd och kanske till och med stödmatning, säger Zuzanna.

LÄS ÄVEN:
• Stor namninsamling vill rädda bönder och bin i EU
• EU-utskott röstade för fortsatt industriellt jordbruk utan miljökrav
• Stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträde i EU
• Ny rapport: ”Jordbruket måste ha mer fokus på pollinatörer”
• FN: Nästan 90 % av jordbruksstöd kan skada naturen

Källor: Conservation Biology och SLU