Australien ser ut att sluta med haj-jakt

Tigerhaj. Foto: Albert kok via Wikimedia

Tigerhaj. Foto: Albert kok via Wikimedia

Australiens motsvarighet till Naturvårdsverket, EPA, har nu beslutat att den haj-jakt som pågått längs landets västkust bör upphöra eftersom det är tveksamt om de hjälper mot hajattacker på turister.

De fångstlinor som lagts ut längs stränderna och som fångade 172 hajar under tre månader ser därmed ut att upphöra. Beslutet kan överklagas, men Australiens regering, som fortfarande vill fortsätta jakten, har sagt sig ovilliga att överklaga.

Landets beslut att jaga hajar har kritiserats på bred front och fått internationell uppmärksamhet. Tusentals personer har demonstrerat mot jakten och över 25 000 namn har samlats in på protestlistor. Det har dessutom visat sig att jakten bara lockat fler hajar till stränderna.

Ungefär 70 hajar har dödats under prövotiden för jakten och fångstlinorna, men enligt naturorganisationen Seashepherd var många av de som släppts ut till havs efter att ha fastnat på krokarna i så dåligt skick att de troligen dött. De påpekar dessutom att det kan dröja år mellan att tigerhajar, som är den art som drabbats hårdast, förökar sig och att få av dem överlever till vuxen ålder.

På Hawaii har metoden att skjuta hajar för att minska deras attacker på turister testats i 17 år, mellan 1959 och 1976. Slutsatsen från Hawaii Institute of Marine Biology, efter att sammanlagt 4668 hajar dödats, är att ”ingen signifikant minskning av antalet hajattacker kunde upptäckas”.

Källa: The Guardian