Gå till innehållet

Artportalen passerar milstolpe och presenterar statistik

Artportalen, Sveriges största rapportsystem för artobservationer, passerade nyligen 100 miljoner registrerade fynd. Tillsammans har rapportörerna bidragit med en imponerande kartläggning av Sveriges natur och ett viktigt verktyg för svensk naturvård.

– Vi är stolta över hur Artportalen har utvecklats från ett rapporteringssystem för fågelskådare till ett mycket viktigt verktyg för svensk naturvård och samhällsplanering. Numera använder både myndigheter och näringsliv Artportalen för att rapportera in inventeringar, berättar . Men det är fortfarande medborgarforskningen, det vill säga allmänhetens rapportering, som är den överlägset största delen av innehållet och som är helt avgörande för vår kunskap om den biologiska mångfalden, säger Mark Marissink, chef på SLU Artdatabanken.

Inrapporteringen på Artportalen.se är något av en folkrörelse. Även om det är bara är 10 procent av rapportörerna som står för 80 procent av fynden så är det bara i år hela 17 214 personer som matat in nästan sex miljoner fynd i den stora databasen. Det motsvarar ett rapporterat fynd var fjärde sekund och intresset har bara ökat sedan starten år 2000.

Ger viktig kunskap om svensk natur

Betydligt fler än de som rapporterar är dock inne för att själva titta på andras fynd. Kanske kolla vilka fåglar som setts i ett visst område på sistone, var man kan få syn på en viss fjäril eller se hur långt norrut en viss art spridit sig de senaste åren. Förutom en service till landets alla artintresserade personer ger rapporterna också SLU Artdatabanken information om bland annat var hotade arter finns, hur invasiva arter sprider sig och hur klimatförändringen påverkar naturen med exempelvis tidigare blomning eller nya utbredningsområden.

Johan Nilsson, grundare av Artportalen.

Fåglar utgör fortfarande huvuddelen av fynden som läggs in på Artportalen; ungefär 80 procent. I statistik som Johan Nilsson, grundare av Artportalen, tagit fram för 2023 framgår att det gjorts nästan fyra miljoner rapporter om fåglar enbart mellan 1 januari och början av september 2023.

Antalet rapporter på Artportalen under 1 januari till september 2023.

Motsvarande siffror för kärlväxter är över 1 miljon och det finns en förhoppning från SLU Artdatabanken om att få in fler rapporter från andra artgrupper.

– Intresset att rapportera fåglar är stort, och trots att rapportering av andra artgrupper ökar sker det inte i den utsträckning som vi önskar. Till exempel finns många insektsgrupper som vi gärna ser mer rapportering av. De data som finns samlade i Artportalen ger viktig information om till exempel var arter finns eller inte finns, om de har funnits på en viss plats och sedan försvunnit, och om en population har ökat i antal. Det här är viktig information för naturvårdsarbetet i Sverige och det är därför viktigt att vi får information om många olika artgrupper, säger Johan Nilsson som grundade Artportalen.

Det kan kännas lite svårt i början att förstå hur allt fungerar i Artportalen, men det är väl värt att lära sig – både för att hjälpa till med svensk naturvård och för att lära sig mer om landets arter. Som hjälp har SLU Artportalen gjort följande filmer.

Film om hur man skapar konto:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Film om hur man rapporterar arter:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Läs även

Ny webbplats för dig som vill ha koll på Sveriges fåglar
Mobilvänlig version av Artportalen lanserad
• Ny kartfunktion följer invasiva arters expansion

Källa: Artportalen.se

Mer att läsa