Gå till innehållet

Ny kartfunktion följer invasiva arters expansion

Den invasiva växtern kotula (se karta över fynd längre ned i artikeln). Foto: Erik Hansson

Det är nu lättare än någonsin att se hur invasiva arter sprider sig i landet och även att se om ett område rymmer signalarter och rödlistade arter. Nu har SLU Artdatabanken lanserat tjänsten Fyndkartor.

Den omfattande databasen om svenska arter, Artfakta.se, har nu uppdaterats med funktionen Fyndkartor. Med dessa kan du se rapporter av arter på översiktskartor på nationell nivå, i ett visst område eller i din absoluta närhet. Eftersom systemet också är responsivt och fungerar både på dator och mobil är det också användbart när du är ute i naturen och till exempel vill se vilka arter som kan ses i närheten. Rapporterna hämtas inte enbart från Artportalen.se, utan även ytterligare ett 15-tal databaser med artrapporter.

Det finns också en specifik karta för invasiva arter som visar bekämpningsåtgärder och vilken riskklass en art tillhör. Ju mörkare röd desto större påverkan på den svenska naturen. Du kan också spela upp en animation över hur fynden utvecklats över tid och till exempel se om bekämpningen är framgångsrik.

Med hjälp av ett rutnät över Sverige blir det enkelt att se var det finns invasiva arter. Rapportera gärna om du ser invasiva arter i din närhet. Foto: Artfakta.se

– Resultatet visar på en kraftig ökning av antalet rapporter av invasiva arter. Dessa arter ökar förmodligen, men framför allt tror jag det är resultatet av att problemet med invasiva arter uppmärksammades ordentligt för ett par år sedan, och att folk har börjat rapportera sina observationer, förklarar Artur Larsson, systemansvarig för Artfakta.se.

Tror du att det blir lättare att förstå problemet med invasiva arter när det visas på det här sättet?
– Ja, absolut när man ser hur utbredda vissa av arterna är. Men det är också viktigt att man rapporterar när man letat efter en art och inte hittat den, och gärna använder Checklistan så att data blir lättare att analysera.

Checklistan är en annan relativt ny funktion som gör det enkelt att rapportera på ett sätt som bidrar till forskningen. Då får du en lista över arter som ses i närheten och kan enkelt kryssa för vilka som setts eller inte setts.

Det går enkelt att hitta var det finns rödlistade arter i ens närhet med hjälp av Fyndkartor. Här visas rödlistade groddjur på Öland.

Gör det enkelt att hitta fynd
Fyndkartor underlättar över huvud taget att snabbt hitta information om artfynd. Du kan snabbt välja till exempel att se alla signalarter i ett visst naturområde eller i din närhet eller ringa in ett eget område och få reda på exempelvis alla fynd av en specifik art, alla fladdermöss eller alla invasiva arter som rapporterats inom dina markeringar på kartan.

Är det någon särskild funktion som du är särskilt nöjd med?
– Fältkartan är mobilanpassad och det går att i fält enkelt se vad som finns i din närhet.

Har du någon uppmaning om hur du tycker folk ska använda det nya verktyget?
– Följ gärna upp en invasiv eller sällsynt art i närheten. Se om den finns kvar och rapportera även om den inte längre hittas. Det är också en viktig upplysning, säger Artur Larsson.

Den invasiva växten kotulans spridning längs Sveriges strandängar.

Testa Fyndkartorartfakta.se

Mer att läsa