Gå till innehållet

Årets rikare trädgård – ny utmärkelse ska inspirera

Många arter trivs i Lovisa Skagerman och Emma Wahlbergs trädgård. Till exempel den här vårtbitaren. Foto: John Hallmén

Projektet Rikare trädgård, där Natursidan ingår, utser i år för första gången Årets rikare trädgård. Det är en utmärkelse som ska uppmärksamma insatser som skapat mer varierade och levande trädgårdar med hög biologisk mångfald. Vinnarna år 2020 är Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman. Deras tomt är ett föredöme för Sveriges tomtägare, samtidigt som de hållit fast vid sitt motto att det är viktigt att vara lat i trädgården.

– Det måste inte vara så prydligt som det ser ut i trädgårdstidningarna och på tv. Gör en trädgård i din egen stil som inte liknar något annat, föreslår Emma Wahlberg, som tillsammans med Lovisa Skagerman är innehavare av Årets rikare trädgård 2020.

På fem år har trädgården i Björnlunda i Sörmland förvandlats från en hårdklippt gräsmatta med några få träd till en trädgård full av liv där varenda kvadratmeter är genomtänkt. Förutom att den ger djur möjlighet att hitta boplatser och föda, förser den även Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman med mat.

Här syns växthuset och till höger den större dammen med fiskar i. När det är riktigt torrt tas det ibland vatten från dammen för att vattna hårt utsatta växter, men annars används enbart regnvatten och spillvatten från köket. Foto: John Hallmén

Motiveringen till Årets rikare trädgård 2020 lyder:
“För fem år sedan bestod tomten i Björnlunda av några träd och en stor hårdklippt gräsmatta. Idag är det en imponerande trädgård full av liv. Varenda kvadratmeter är genomtänkt i minsta detalj och planerad utifrån ett stort kunnande och ett stort engagemang för alla de arter som finns i vår närhet. Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman har på fem år skapat ett föredöme för Sveriges trädgårdsägare samtidigt som de hållit fast vid sitt motto att det är viktigt att vara lat i trädgården. För sin insats utses deras villaträdgård till Årets rikare trädgård 2020.”

Ett längre reportage från Årets rikare trädgård och intervju med vinnarna finns att läsa på Rikaretradgard.se, men Emma Wahlberg har några enkla tips till de som vill börja ta sina första steg mot en rikare trädgård:
– Ta en liten yta i taget. Släpp upp gräset och se vad som kommer. Vi började med att klippa gångar i gräsmattan och områden där vi märkte att vi ofta stod. Det ger snabb effekt och det ser ordnat ut när man klipper gångar i gräset. Äpplen borde också alla ha och bärbuskar är lätta att sköta. Det som fungerat bäst och gjort störst skillnad är dammarna. Det märktes på en gång när vi grävt dem att det samlades mycket djur i närheten. De har varit som magneter.

Här är den – hela Årets rikare trädgård 2020. På drönarbilden anas bland annat högstubben längst till vänster, en äng i skugga av huset, en stor och en mindre damm, växthus, odlingar, vattentunnor och en komposthörna. Foto: Emma Wahlberg

Att deras tomt lockar till sig många olika arter märks också tydligt under en promenad bland dammarna, odlingarna och ängarna. Förutom att de många smarta och yteffektiva lösningarna är inspirerande så visar mängden fjärilar, humlor, gräshoppor, bin och fåglar tydligt att det här är en rik trädgård på alla tänkbara sätt. Ängar, dammar, död ved, gamla träd, en nyanlagd våtmark, en komposthörna och växter som pollinatörer älskar skapar livsmiljöer och mat åt väldigt många arter. Samtidigt kan tomtägarna skörda stora mängder grönsaker, frukter, kryddor, linser och bönor under året. Skötseln är dock långt ifrån ett heltidsjobb för Emma och Lovisa. Det är framför allt helgerna som de ägnar åt trädgårdsarbete.

Hängmattan är en av många platser i trädgården som är gjord för att bara njuta av omgivningen. Här har man en äng och ett gammalt äppelträd som närmsta grannar. Foto: John Hallmén

Lovisa Skagerman påminner om en av deras favoritsysslor i trädgården:
– Det är en viktig del av trädgården att ha platser för återhämtning också och inte bara jobb och grävande även om det är väldigt roligt det också så behöver man både och. Det bästa i trädgården är ju att bara att gå runt och njuta. Vi brukar ta en runda efter frukost eller när vi kommer hem från jobbet och bara gå runt och se vad som hänt sedan sist. 

Emmas och Lovisas tips till den som vill ta sina  första steg för att öka den biologiska mångfalden i sin trädgård:

  • Anlägg en damm. Det är det som gjort störst skillnad. Det märktes på en gång när vi grävt våra dammar att det samlades mycket djur i närheten. De har varit som magneter. 
  • Ta en liten yta i taget. Släpp upp gräset och se vad som kommer. Vi började med att klippa gångar i gräsmattan och områden där vi märkte att vi ofta stod. Det ger snabb effekt och det ser ordnat ut när man klipper gångar i gräset. 
  • Äpplen borde alla ha och bärbuskar är lätta att sköta och blommar tidigt. 
  • Perenna örter som libbsticka och lökar är lätta att odla och ger mycket tillbaka.
  • Bli bättre på att använda det som dyker upp i trädgården av sig själv. Så länge vi inte tycker det är fult eller det handlar om invasiva växter så är det ett bra och billigt sätt att hitta växter som trivs hos dig.
  • Allt behöver inte vara så prydligt och likadant som det ser ut i trädgårdstidningarna och på tv. Skapa en trädgård i din egen stil som inte liknar något annat.
  • Ta hjälp av vänner, grannar eller gå med i en förening för att lära dig, byta idéer och hämta inspiration.

Om Rikare trädgård
Rikare trädgård är ett samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation, Sveriges Entomologiska Förening, Biologiska Mångfaldens Dag-initiativet, Natursidan.se, Odlings-TV, Studiefrämjandet och Wild About Gardens, som jobbat med ett liknande koncept i Storbritannien i många år. Målet med Rikare trädgård är att sprida information om hur trädgårdar och odlingar kan gynna den biologiska mångfalden. Läs mer om projektet och hitta artiklar och guider på www.rikaretradgard.se. Rikare trädgård har fått stöd från Postkodstiftelsen.

Mer att läsa