Gå till innehållet

Årets rikare trädgård 2021 – mångfald på liten yta

Ronny Fritsche och sonen Ossian skördar från trädgården. Foto: Marie Mattsson

För andra året i rad delar projektet Rikare trädgård (där Natursidan ingår) ut utmärkelsen Årets rikare trädgård. I år går den till Ronny Fritsche i Göteborg som med sin lilla radhustomt visar att det går att göra mycket på liten yta och hur viktigt det är att bryta mot normen av hårdklippta gräsmattor.

Det är ett ganska typiskt radhusområde. Bostäderna ligger tätt, tomterna är små, de allmänna ytorna består av asfalt eller kortklippta gräsmattor. De flesta verkar nöja sig med några välordnade rabatter eller krukor på den lilla framsidan och en hårt klippt gräsmatta med någon buske, samt en häck mot grannen. Det är prydligt och städat, men ingen höjdare för den biologiska mångfalden.

Tyvärr är det en trend som eskalerat. Sedan 1970-talet har hårdgörandet (asfaltering, stenläggning eller grusläggning) av Sveriges trädgårdar ökat. I vissa städer är i snitt en åttondel av de privata trädgårdarnas yta hårdgjorda och ungefär hälften av svenska trädgårdar består av gräsmatta enligt en undersökning från 2010. En studie från 2017 som gjordes i Lund visar att trädgårdar som byggts på 2000-talet har mindre andel grönyta och mindre biologisk mångfald än trädgårdar byggda senare än 1973.

De senaste åren har dock biologisk mångfald i trädgårdar fått allt större uppmärksamhet och det finns de som går emot strömmen. En sådan trädgård i det här kvarteret i Göteborg sköts av Ronny Fritsche tillsammans med hans fyraåriga son Ossian. En tomt och ett arbete som nu utsetts till Årets rikare trädgård 2021 av projektet Rikare trädgård.

Översikt över Ronny Fritsches lilla radhusträdgård i juli. Foto: Marie Mattsson

Motiveringen till Årets rikare trädgård 2021: “Alltför många radhus- och villaträdgårdar består bara av en ständigt kortklippt gräsmatta. Årets rikare trädgård 2021 visar att det finns alternativ och att det inte behövs expertkunskap för att gynna naturen. På 2,5 år har Ronny Fritsche på Hisingen i Göteborg skapat en oas för fjärilar, bin och nyckelpigor och den lilla radhustomten vimlar av liv. Landets alla radhuskvarter skulle må bra av att ha Ronny Fritsches inställning till grönytor.“

Ronny Fritsches insatser på tomten har varit en blandning av att försöka gynna djuren i närnaturen och att ha kul i trädgården tillsammans med sin son. Radhustomten rymmer en imponerande variation på liten yta. Mängder av olika växter lockar och gynnar djurlivet och i köksträdgården har Ronny och Ossian massor av ätbara bär och grönsaker att skörda tillsammans.

Slåttergräsfjäril på kungsmynta. Foto: Marie Mattsson

Den livfulla lilla trädgården är också ett tydligt exempel på hur snabbt naturen svarar på insatser som görs för ökad biologisk mångfald. För 2,5 år sedan bestod den bara av en nedklippt gräsmatta och någon buske. Idag är den full av liv.

– För mig ger trädgården otroligt mycket. Efter mitt barn är det mitt största intresse. Det fungerar som min meditation och kan få tiden att stanna. Det finns alltid ork kvar att göra något i trädgården och det ger mig mycket energi, berättar Ronny Fritsche. 

Han har sedan vintern 2018/2019 omvandlat sin lilla radhustomt till en yta som sjuder av liv. Det surrar och fladdrar överallt bland grönsaks- och bärodlingarna och i gräsmattan där vitklövern tillåts gå i blom. Tillsammans med Ossian utforskar han trädgården och förundras över allt det liv som anlänt sedan han började göra insatser.

Ronny Fritsche odlar även en hel del ätbart till sig själv och sin son. Foto: Marie Mattsson

– Jag hoppas att det går att se det mysiga i det som annars kanske setts som ovårdat eller förvuxet – att det inte finns några konflikter i att skapa en trivsam miljö och växtplats för både människa, djur och mat. Jag har upptäckt att det finns massor man kan göra på liten yta utan att ha varken pengar eller speciellt mycket kunskap, berättar Ronny Fritsche.

Den livfulla trädgården fascinerar inte bara honom själv, Ossian och pollinatörer. Den väcker dessutom nyfikenhet hos grannarna.

– Jag önskar att det jag gör kan påverka andra i långa loppet. Folk kommer förbi och frågar och pratar om min trädgård. Det är en bra konversationsstartare så att jag kan berätta om varför jag gjort som jag gjort. Kanske kan det leda till att folk får en ökad förståelse, berättar Ronny Fritsche.

Har du några tips till de som vill börja ta sina första steg mot en rikare trädgård?
– För min del har det hjälpt att inte alltid vara så korrekt. Jag försöker läsa på och skaffa mig kunskap, men det kan ibland kännas hindrande när det blir för komplicerat. För mig har det varit viktigt att få utlopp för mina idéer och få gå ut i trädgården och göra något. Det skapar en lust och att gå på den lusten har varit viktigt för mig. 

Ronny Fritsche berättar att han ser trädgården som en mix av både lyckade och misslyckade test. I köksträdgården är det enkelt att se om han lyckats eller inte beroende på hur det går för grönsakerna, men han tycker att det kan vara svårt att se bevis för att om han lyckats med andra delar av trädgården eftersom han inte kan så mycket om insekter.

Ronny och Ossian har byggt ett igelkottsbo som de hoppas ska bli bebott. Foto: Marie Mattsson

Men du ser kanske att det surrar och fladdrar betydligt mer nu än när du flyttade in?
– Jo det är en stor skillnad och det är kul att höra att det är så många olika arter här. Det är ju ett tecken på att det jag gjort har haft effekt.

Kan du känna dig stolt när du tittar dig omkring och ser alla dessa fjärilar och bin som besöker din trädgård?
– Jo, det kan jag känna. Jag tror att man kan påverka genom att inspirera andra. Det kan luckra upp normer. Jag är verkligen på en amatörnivå, men jag gör vad jag kan.

Några av de insatser Ronny Fritsche gjort i sin trädgård:
• En minidamm åt groddjur, fåglar och insekter
• Satt upp fågelholkar
• Borrat hål i träbitar åt vildbin
• Låtit växterna i gräsmattan gå i blom
• Gjort en bostad åt igelkottar
• Planterat olika växter som gör att det blommar i trädgården från tidig vår till sen höst

Även fåglarna gynnas i trädgården. Foto: Marie Mattsson

Om utmärkelsen Årets rikare trädgård
Sedan 2020 delar Rikare trädgård ut utmärkelsen Årets rikare trädgård till en trädgård eller koloniförening som arbetar för att öka den biologiska mångfalden. Det kan röra sig om en plats med anmärkningsvärt många arter eller en tomt som har gjort stora insatser utifrån förutsättningarna. 
Vinnare 2021: Ronny Fritsche, Göteborg
Vinnare 2020: Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman, Björnlunda

Källa: Rikare trädgård

Mer att läsa