Gå till innehållet

Klimatmanifestationen Earth Hour har i år biologisk mångfald som tema

Skog i Jelka-Rimakåbbå. Foto: Ola Jennersten

Den 30 mars är det Earth Hour – Världsnaturfonden WWFs manifestation för klimatet. I år kommer det ha biologisk mångfald som tema. Natursidan intervjuar de ansvariga på WWF om hur det kommer märkas.

Earth Hour är kanske mest känt för att stora delar av världen släcker ner lamporna under en timme, oftast sista lördagen i mars. Det är också känt för att många har missförstått manifestationen och tror att det handlar om en energisparande åtgärd att släcka lamporna i en timme. Men det handlar om en symbolhandling för att uppmärksamma världens medborgare på att det är bråttom att ta hand om vår planet och knyta ihop klimatfrågan med utmaningarna för naturen.

LÄS ÄVEN: • Svenskar bland de största miljöförstörarna i världen

I år har Earth Hour temat biologisk mångfald och enligt Lisbeth Larsson, kommunikationschef på WWF, är det en fråga som är sammankopplat med klimatförändringarna.

– Klimatförändringar påverkar den biologiska mångfalden i allt högre grad. Samtidigt utgör naturen en slags krockkudde som mildrar effekterna av exempelvis torka eller annat extremt väder. Den biologiska mångfalden behövs för att vi ska få syre och mat, men den har också ett egenvärde i sig. Därför är det viktigt att vi har en helhetssyn på planetens utmaningar, säger hon.

På vilket sätt kommer det märkas i er Earth Hour-kampanj i år att temat är biologisk mångfald?
– Vi kommer att på olika sätt under kampanjen att förklara samband mellan klimat och biologisk mångfald. Matfrågan är ju absolut en sådan där vi förespråkar mindre men bättre kött, till exempel naturbeteskött som bidrar positivt till biologisk mångfald. Men det kan också handla om hur vår konsumtion påverkar biologisk mångfald på platser långt bort. Vi kommer också att tydliggöra vilka effekter olika graders uppvärmning ger på biologisk mångfald. säger Lisbeth Larsson.

Vicki Lee Wallgren är chef för skog och arter på Världsnaturfonden WWF. Hon är också involverad i den Living Planet Report som WWF släppte senast i höstas och som konstaterade att “krisen för naturen är värre än någonsin”. Hon berättar att 105 000 studerade arter riskerar att utrotas om inte klimatförändringarna stannar vid 1,5 grader.

– Allmänt kan man säga att tre gånger fler insekter riskerar att utrotas lokalt vid två jämfört med 1,5 grader om de ej hinner förflytta sig. Dubbelt så många växter och djur. En så kallad temporär overshoot över 1,5 grader innebär irreversibel och långtgående skador för ekosystem.

LÄS ÄVEN: • Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp

Vilka arter är i dagsläget starkt hotade av just klimatförändringar?
– Den plats på jorden som är mest drabbad av klimatförändringar i stor skala är Arktis. Havsisen minskar både i utbredning och i tjocklek på ett skrämmande sätt. Vid två graders temperaturhöjning kommer vi regelbundet få uppleva ett helt isfritt Arktiskt hav och många arters överlevnad i våra marina ekosystem hotas. Vid 1.5 grader finns sommarisen kvar.

Vicki Lee Wallgren berättar att kartan är omritad redan idag, vid en grads uppvärmning. När havsisen drar sig tillbaka öppnar sig ishavet för sjöfart och exploatering av olja, gas, mineraler och fiske. Det ställer till problem för exempelvis isbjörnen, men även många andra djur har nu börjat få problem.

– Livet är sammanlänkat på vår planet, liksom hoten och lösningarna. Vi kan inte längre se detta som två frågor, utan som en. Klimatförändringarna leder till förlust av djur och natur. Så insatser för att minska ens klimatfotavtryck hjälper absolut den biologiska mångfalden, berättar Vicki Lee Wallgren.

LÄS ÄVEN: • Rapport: Ökat köttätande orsakar global förödelse

Kommuner och skolor engagerar sig
I Sverige deltar kommuner, företag, skolor, kyrkor och privatpersoner över hela landet i Earth Hour. Det arrangeras bland annat en tävling i vilken skolklass som kan visa upp kopplingen mellan biologisk mångfald och klimatet på ett tydligt sätt och Lisbeth Larsson på WWF berättar att de tidigt i höstas intervjuat kommuner för att höra om deras tankar när det gäller att uppmärksamma biologisk mångfald under Earth Hour.

– Det har varit väldigt positivt och kommuner har till exempel gett uttryck för att det blir ett bra tillfälle att förklara lokala ekosystemtjänster, exempelvis värdet av hur en ås renar och försörjer kommunens invånare med vatten. Men också hur kommunerna jobbar på det lokala planet med att gynna pollinerare med blommande kantzoner etcetera. Vi har spännande utmaningar på gång för såväl kommuner som företag som vi kommer  att lansera under kampanjperioden och hoppas på stort engagemang, förklarar Lisbeth Larsson,. 

Earth Hour startades av WWF i Australien 2007 och har sedan dess vuxit kraftigt. 2018 deltog 188 länder och territorier och i Sverige var nästan 90 procent av alla kommuner engagerade. I år sker Earth Hour i Sverige mellan klockan 20:30 och 21:30 den 30 mars.

Källa: WWF

Mer att läsa