Gå till innehållet

Arbetslösa ungdomar får jobba med Skåneleden

Skåneleden går bland annat förbi den fina fågellokalen Sandön i nordvästra Skåne. Foto: Erik Hansson

Skåneleden går bland annat förbi den fina fågellokalen Sandön i nordvästra Skåne. Foto: Erik Hansson

Region Skåne räknar med att erbjuda 40-80 ungdomar arbete med att restaurera delar av Skåneleden. Hittills har 32 ungdomar anställts för projektet som pågår fram till i mars 2015.

I arbetet ingår naturvård, skötsel av leden och inventering av exempelvis kulturarv.

Skåneleden är 118 mil lång och sträcker sig i varierad natur genom 29 kommuner i Skåne. Läs mer om Skåneleden på den officiella webbplatsen.

I september 2016 ska Skåne och Svenska Turistföreningen vara värd för vandringsevenemanget Eurorando, som väntas locka 5000-7000 vandrare till Skåne och Skåneleden.

Källa: Skåneleden

Läs mer

Mer att läsa