Gå till innehållet

Är monarkfjärilarnas kollaps överdriven?

Monarkfjäril, hona. Foto: Kenneth Dwain Harrelson, CC BY-SA 3.0, Link

Natursidan har rapporterat en hel del om monarkfjärilarna i Nord-, Central- och Sydamerika. Inte minst om deras katastrofala nedgång. I en ny studie hävdar dock en grupp forskare att det inte går så dåligt för arten. Deras resultat har dock ifrågasatts.

Det kan vara förvirrande att det först kommer rapporter om att monarkfjärilarna i USA kollapsat, sedan återhämtat sig kraftigt och nu dyker det upp en omfattande studie som anser att populationen över lag mår ganska bra och till och med ökar i antal. Men det finns flera anledningar till det. Dels består fjärilens sammanlagda bestånd av flera delpopulationer och några av dem går det riktigt dåligt för. Dels finns det inte riktigt någon statistik för hur det går för monarkfjärilen i stort. Det är också framför allt vinterpopulationerna i Kalifornien och Mexiko som räknats tidigare och antalen kan variera mycket mellan åren. I slutet av 2021 räknade till exempel insektsföreningen Xerces Society i sin årliga Thanksgiving-räkning till 247 237 monarkfjärilar. Året innan hittades färre än 2 000.

Den nya studien, som publicerats i Global Change Biology, hävdar att fjärilarna på sommaren kompenserar för vinterns förluster och att de olika populationerna i USA har olika trender. Monarkfjärilarna har minskat i nordöstra och mellanvästra USA, I sydöst och nordväst verkar beståndet relativt stabilt eller till och med ökande och i Florida går det bra för monarkfjärilen.

Glyfosat säkert negativ faktor
Studiens huvudförfattare Michael Crossley, vid University of Delaware menar att det inte finns någon säker långsiktig trend och att en allt mer uppvärmd värld verkar gynna fjärilarna och få dem att stanna i USA istället för att flytta längre söderut. Däremot har de märkt av en klar nedgång kring jordbruk som använder glyfosat – ett vanligt bekämpningsmedel som finns i exempelvis Roundup. Dessutom varnar Crossley för att de snabba förändringarna i klimatet och bristande föda kan drabba fjärilarna framöver.

Studien baseras på tusentals medborgarforskare som inventerat fjärilar i 25 år på fler än 400 platser i Nordamerika. Resultaten visar också på en annan risk med det fokus som den populära monarkfjärilen får. Andra arter, som har det ännu värre, kan glömmas bort. Det sker en snabb försämring för många fjärilsarter i USA. Hela 320 av de 450 observerade fjärilarna har minskat snabbare i antal än monarkfjärilen.

Bygger på selektiva inventeringar
Kritiker av den nya studien menar dock att den bygger på tveksam data. Deltagarna i inventeringen måste inte gå samma runda varje år, de räknar bara fjärilar en dag under sommaren och platserna är inte representativa för landskapet. Emma Pelton, bevarandebiolog vid Xerces Society, säger till National Geographic, att deltagarna tenderar att framför allt besöka platser där de kan hitta många fjärilsarter och att det därför inte ger något säkert resultat. Deras data hade varit mer tillförlitlig om de besökte samma platser vid ungefär samma tid på året och om dessa tider var i miljöer som påminner om landskapet i stort.

Källor: University of Delaware, Global Change Biology och National Geographic

Mer att läsa